Nie korzystamy z telefonów komórkowych od momentu wejścia do szkoły, aż do zakończenia zajęć.

Od 3 lutego wdrażamy procedurę dotyczącą telefonów komórkowych. Nie korzystamy z telefonów komórkowych od momentu wejścia do szkoły, aż do zakończenia zajęć. W czasie przerw rozmawiamy z koleżankami i kolegami, korzystamy z sali gimnastycznej, gier na korytarzach.

Na początek proponujemy, jako wyróżnienie, klasę Vb. Aby przejść stopniowo do całej procedury chcemy, aby od 3 do 5 lutego nie korzystać z telefonów przez pierwsze 3 godziny zajęć.

Od 6 do 7 lutego nie korzystamy z telefonów przez cały pobyt w szkole.

Zachęcamy także inne klasy do testu już w pierwszym tygodniu.

Zgłoszenia może dokonać gospodarz klasy w sekretariacie.

Od 10 lutego procedura będzie obowiązywać wszystkich uczniów.