Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Uwaga Uczniowie klas IV, V i VI

Od drugiej połowy października rusza w naszej szkole Koło Informatyczne pod nazwą Centrum Mistrzostwa Informatycznego. Szkoła realizuje projekt z Politechniką Łódzką, a prowadzącym zajęcia będzie Karol Zieliński - trener kompetencji cyfrowych. Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu, w piątki, na terenie szkoły i będą całkowicie BEZPŁATNE. Potrwają do maja 2022. Otwieramy nabór uczniów naszej szkoły do dwóch grup, razem liczących 30 osób. O przyjęciu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń. Aby zgłosić dziecko do projektu, rodzic zapoznaje się z regulaminem projektu, a następnie podpisuje Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji projektu “ Centrum Mistrzostwa Informatycznego” Zgłoszenia przyjmuje wychowawca klasy, który przekaże rodzicom chętnych uczniów wymienione dokumenty.

Koło informatyczne CMI w Szkole Podstawowej nr 3 w Iławie będzie realizowane w oparciu o Metodologię STEAM, która daje szerokie możliwości włączania uczniów w cały proces twórczy, od etapu prototypowania, poprzez realizację i prezentację efektów działań. Dzięki temu podejściu wszyscy stają się aktywnymi realizatorami programu edukacyjnego, co pobudza też większą odpowiedzialność za powierzone zadania. Realizując kolejne kroki działań będziemy włączali w proces programowania i robotyki także inne ważne aspekty takie jak kompetencje cyfrowe, bezpieczne korzystanie z narzędzi cyfrowych. W cyklu 24 spotkań będziemy skupiali się na zagadnieniach algorytmiki i programowania, w połączeniu z innymi dziedzinami. W celu realizacji działań każdy uczestnik dostanie dostęp do profesjonalnej platformy szkoleniowej a także materiałów przygotowanych przez najważniejsze ośrodki naukowe w Polsce (partner wiodący: Politechnika Łódzka). Koło CMI to również okazja do rywalizacji z innymi uczestnikami z całej Polski, zostaną przygotowane specjalne wyzwania oraz możliwość uczestniczenia w Lidze i Mistrzostwach Informatycznych na szczeblu lokalnym i ogólnokrajowym. To również szansa na zdobycie cennych nagród. Realizacja koła obejmuje 48h lekcyjnych w cyklu 24 spotkań (1x 1,5h)

Cele operacyjne:

- Rozwój zainteresowań z zakresu informatyki, wzmocnienie potencjału ucznia

- Włączenie w proces kształcenia na poziomie 4-6 ważnych kompetencji cyfrowych i medialnych

- Nauka programowania w wybranych językach i w dopasowaniu do potrzeb uczniów (Scratch, Python)

- Wiedza z zakresu: programowania układów robotycznych, AR

- Realizacja scenariuszy wpisujących się w podstawę programową

- Poszerzenie kompetencji miękkich: praca w grupach, etapy planowania metodą design thinking, logicznego myślenia

Tematyka:

- Scratch 3.0 programowanie blokowe i funkcje, tworzenie swoich projektów i gier

- Cospaces i inne platformy do tworzenia gier

- Python (PyCharm i działania w tworzeniu prostych kodów, nauka podtaw języka)

- Roboty edukacyjne Photon, tworzenie wyzwań, programowanie

- Programowanie przy użyciu zestawów LEGO

- Programowanie offline przy użyciu robotów

- Gry edukacyjne offline (PixBlock i ScottieGo)

 

Prowadzący zajęcia:

KAROL ZIELIŃSKI

Trener kompetencji cyfrowych, edukator, animator kultury. Absolwent Animacji Kultury na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz Animacji Społecznej na Uniwersytecie Gdańskim. Uczestnik I stopnia Szkoły Dramy Stosowanej. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami kultury w zakresie projektów edukacyjnych, z naciskiem na rozwój metodologii STEAM i nowych technologii. Doświadczenie edukacyjne związane z Centralnym Domem Technologii w Warszawie oraz Stowarzyszeniem Cyfrowy Dialog. Realizator projektów Iławskiego Centrum Kultury (“Patriotyzm Jutra” - warsztaty edukacji cyfrowej dla młodzieży, badanie potrzeb rynkowych oraz warsztaty z aplikacji cyfrowych dla nauczycieli szkół iławskich).