Ślubowanie uczniów klas I

Pierwszoklasiści są już pełnoprawnymi uczniami Szkoły Podstawowej nr 3.

 

Dnia 14 października br. odbyła się w naszej szkole uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych. Wpisała się ona na stałe w kalendarz imprez szkolnych. To bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich rodziców. Dyrektor szkoły pani Grażyna Stolarska powitała wszystkich pierwszaków, wychowawców oraz zgromadzonych gości. Chór szkolny pod kierunkiem pani Aliny Jasińskiej uatrakcyjnił uroczystość piosenkami, uczniowie klasy IIIa pod opieką wychowawców pani Magdaleny Szczuki i pani Eweliny Budniewskiej-Treder przygotowali część artystyczną oraz Samorząd Uczniowski z pocztem sztandarowym pod przewodnictwem pani Anny Melki uświetnił całą uroczystość.

 

Zanim pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej, musieli wykonać kilka zadań. Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności. Zadaniem uczniów były m.in.: umiejętność odpowiedzi na pytania, test sprawności, śpiewanie piosenki oraz sprawdzenie wiedzy o swoim kraju. Po zakończonej prezentacji zaproszeni goście zgodnie potwierdzili, iż wszystkie dzieci wspaniale zdały „egzamin pierwszoklasisty”. Ceremonię ślubowania prowadziła pani wicedyrektor Jolanta Chalińska. W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym uczniowie klas pierwszych ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Następnie wychowawczynie klas I dokonały symbolicznego pasowania na ucznia, dotykając ołówkiem, jak czarodziejską różdżką, ramion dzieci. Od tej chwili stali się oni nowymi członkami naszej wielkiej, szkolnej rodziny! W tym wyjątkowym dniu panie dyrektor oraz wicedyrektor pogratulowały dzieciom zaprezentowanych umiejętności. Pod koniec części oficjalnej delegacje klas pierwszych podziękowały dyrekcji za przyjęcie pierwszoklasistów w poczet uczniów naszej szkoły. Po zakończeniu uroczystości uczniowie zostawili odciski palców na kartkach, które zostaną dołączone do „Kroniki ślubowania” oraz otrzymali pamiątkowe dyplomy. Wszystkim klasom pierwszym zrobiono pamiątkowe zdjęcia. Pierwszakom życzymy wielu sukcesów w murach naszej szkoły!

Magdalena Szczuka