„Wrażliwość na innych jest początkiem świętości” Św. Matka Teresa z Kalkuty

W naszej szkole zostały przeprowadzone następujące akcje misyjne na rzecz Referatu Misyjnego Księży Werbistów w Pieniężnie: „KOMÓRKA NA MISJE”, „KAŻDY ZNACZEK WSPIERA MISJE”, „KLUCZ DO NIEBA”, „ZNAKI WIARY”. Pragnę gorąco podziękować wszystkim, którzy włączyli się w/w akcje. Dziękuję za wrażliwość i wielkie serce!

Organizator:
        Monika Krzywkowska