Zakończenie roku szkolnego - klasy IV-VII.

 

Pani dyrektor Grażyna Stolarska rozpoczęła uroczystość od podsumowania tego roku szkolnego, który nie należał do łatwych..

To, co warte podkreślenia, iż pomimo trudności , pandemii i konfliktu zbrojnego za naszą granicą, jako społeczność szkolna, zdaliśmy egzamin z empatii i otwartości.

Dowodem na to, jest fakt, iż nasza szkoła przyjęła sporą liczbę uczniów z Ukrainy, a przede wszystkim stworzyła Oddział Przygotowawczy, dając szansę naszym sąsiadom na kontynuację nauki w przyjaznych warunkach.

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022 , było wydarzeniem, podczas którego całe klasy mogły zaprezentować się pozostałej społeczności uczniowskiej, rodzicom i gronu pedagogicznemu.

Tradycją jest już podczas ostatniego dnia szkoły, że wychowawca klasy przygotowuje charakterystykę swojego zespołu klasowego, przedstawia sukcesy, wyróżnienia oraz ważne ważne wydarzenia z życia klasy.

Dzięki temu, każdy uczeń może poczuć się bohaterem tego dnia, a przede wszystkim poczuć się częścią naszej społeczności.

 

W tym uroczystym dniu pożegnaliśmy panią Justynę Laskowską oraz Panią Wiesławę Klimek, które po zakończeniu swojej długiej i pięknej zawodowej drogi, przechodzą na emeryturę.

A pan Maciej Makowski, nasz anglista, zmienia miejsce pracy.