Zapisy do świetlicy szkolnej i na obiady

Przyjmujemy zapisy uczniów do świetlicy szkolnej oraz na obiady. Poniżej oraz w zakładce <Dokumenty bieżące> znajdują się regulaminy i karty zgłoszeń. 

Świetlica będzie czynna od 02.09.2022 w godz. 6:30-16:30.

Stołówka będzie czynna od 12.09.2022r. (z przyczyn technicznych).Cena 1 pełnego obiadu dla ucznia 6,00zł , 1 drugiego dania: 4,60zł, 1 zupy 1,40zł.

Karty zgłoszeń do świetlicy i stołówki są dostępne w wersji papierowej w przedsionku szkoły i w świetlicy. Wypełnione zgłoszenia proszę składać do świetlicy lub do skrzynki podawczej.

Karta zgłoszenia ucznia do świetlicy szkolnej

Regulamin świetlicy szkolnej

Wyprawka - świetlica

Karta zgłoszenia ucznia na obiady do stołówki szkolnej

Regulamin stołówki szkolnej