Nabór uzupełniający do klasy I - o profilu pływackim

Szkoła Podstawowa nr 3

z Oddziałami Integracyjnymi

im. Polskich Olimpijczyków w Iławie

ogłasza nabór uzupełniający do klasy I

o profilu pływackim

 

Test sprawdzający poziom umiejętności kandydatów odbędzie się 18.01.2023(środa) o godzinie 15.30 na basenie w Iławie.

Zadania testowe:

  1. Skok do wody głębokiej z deską (basen sportowy)

  2. Przepłynięcie 25m(basen sportowy) za pomocą naprzemianstronnej pracy nóg na brzuchu (nogi do kraula)

  3. Przepłynięcie 25m(basen sportowy) za pomocą naprzemianstronnej pracy nóg na plecach (nogi do stylu grzbietowego)

  4. Wyłowienie z dna basenu 1 przedmiotu i przepłynięcie co najmniej 3m pod wodą(basen rekreacyjny- głębokość 115cm)

Zgłoszenia uczniów-kandydatów przez rodziców, proszę składać w sekretariacie szkoły do dnia 16.01.2023r (poniedziałek). Druki do pobrania w sekretariacie.