Egzamin ósmoklasisty

W 2024 r. egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany od 14 do 16 maja (wtorek – czwartek), zgodnie z harmonogramem.

    wtorek, 14 maja – język polski, godz. 9:00, czas trwania: 120 minut,
    środa, 15 maja – matematyka, godz. 9:00, czas trwania: 100 minut,
    czwartek, 16 maja – język obcy nowożytny, godz. 9:00, czas trwania: 90 minut.

W przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, czas pracy z poszczególnymi arkuszami może zostać przedłużony o:

    60 minut – w przypadku języka polskiego,
    50 minut – w przypadku matematyki,
    45 minut – w przypadku języka obcego nowożytnego.