„Nie hejtuję – reaguję”

„Nie hejtuję – reaguję” – nowa kampania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę
przeciwko cyberprzemocy i mowie nienawiści

Szanowni Państwo,

Dzisiejszy internet zalewany jest treściami, które mają znamiona mowy nienawiści, hejtu i cyberprzemocy. Obrażanie, znieważanie i ośmieszanie to stały krajobraz w komentarzach pod filmami, zdjęciami, postami, czy artykułami. Tymczasem powszechność hejtu i mowy nienawiści w sieci niosą za sobą konsekwencje nie tylko dla ofiar, ale także dla innych ich odbiorców, którzy oswajają się z przemocą w internecie i funkcjonują w atmosferze przyzwolenia na nią.

Dlatego Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę rozpoczyna ogólnopolską kampanię edukacyjno-profilaktyczną pn. „Nie hejtuję – reaguję", w której szczególny nacisk położony jest na rolę świadków hejtu, cyberprzemocy i mowy nienawiści. Kluczową kwestią walki z hejtem jest bowiem reagowanie na to zjawisko – a reagować powinny zarówno ofiary, jak i świadkowie hejtu. Kampania zwraca uwagę na konieczność podejmowania działania w sytuacji zetknięcia z cyberprzemocą m.in. poprzez zgłaszanie krzywdzących treści administratorom stron czy wsparcie dla ofiary.Kampania „Nie hejtuję – reaguję” skierowana jest zarówno do młodzieży, jak i młodszych uczniów klas szkół podstawowych, którzy aktywnie
zaangażują się w tworzenie przekazów kampanii, aby była jak najbardziej atrakcyjna i zrozumiała dla ich rówieśników. 
Odbiorcy podzieleni zostaną na trzy grupy wiekowe: 7-9 lat, 10-13 lat.  Działania dla młodszych uczniów klas w szkołach podstawowych składać się
będą z dwóch części:

     -zajęć profilaktycznych z zakresu cyberprzemocy, hejtu oraz mowy nienawiści, ze szczególnym uwzględnieniem roli świadka w tych procesach.
Zajęcia odbywać się będą w oparciu o konspekt przygotowany przez Fundacje Dajemy Dzieciom Silę w dwóch wariantach: dla klas 1-3 oraz 4-6;
     -konkursu na najlepszy plakat, zwracający uwagę na problematykę cyberprzemocy. Zwycięskie plakaty będą promować całą kampanię i zostaną
rozdystrybuowane do szkół. Właściwa kampania będzie promowana przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę w
portalach dla dzieci (Sieciaki.pl) i młodzieży (DigitalYouth.pl) oraz w
social mediach. W ramach kampanii odbędzie się także dystrybucja
materiałów do szkół i placówek edukacyjnych.

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji.