Kangur matematyczny 2021 - zmiana terminu.

Komitet Organizacyjny Konkursu "Kangur Matematyczny",

na wniosek organizatorów regionalnych Konkursu, przesuwa termin zawodów

na dzień 22 kwietnia 2021r. , godz. 9.00