AKCJA MISYJNA „KLUCZ DO NIEBA”

 

W naszej szkole została zorganizowana akcja charytatywna „KLUCZ DO NIEBA”. Zebrano 500 kluczy, które zostaną przekazane misjonarzom werbistom Referatu Misyjnego w Pieniężnie.

Podarowane klucze pomogą misjonarzom w głoszeniu Ewangelii, a tym samym posłużą w otwarciu drzwi do nieba bardzo wielu ludziom, niezależnie od rasy i kraju pochodzenia. Koordynatorem akcji jest katechetka Monika Krzywkowska.