KONKURSY Z OKAZJI 715-LECIA NADANIA IŁAWIE PRAW MIEJSKICH

Konkursy skierowane są do uczniów klas IV-VIII naszej szkoły.
Cele konkursu:
– uczczenie 715. rocznicy istnienia miasta,
– budzenie zainteresowania historią i kulturą małej ojczyzny,
– kształtowanie postaw patriotycznych młodego pokolenia,
– rozbudzenie szacunku do przeszłości, dziedzictwa kulturowego oraz dorobku minionych pokoleń,
– rozwijanie zainteresowania literaturą,
– zachęcenie utalentowanych dzieci i młodzieży do pisania własnych tekstów literackich,

– rozwijanie umiejętności pisarskich, szczególnie inwencji twórczej oraz kompetencji językowych.
Kryteria oceny prac:
– pomysłowość,
– estetyka,
– poprawność kompozycyjna,
– sprawne, emocjonujące prowadzenie narracji,

– atrakcyjność,

– profesjonalizm,

– poprawność językowa, stylistyczna, ortograficzna i interpunkcyjna.
Twórczość uczniów będzie oceniana przez Zespół Przedmiotowy Humanistów. Prace należy składać u nauczycieli języka polskiego do dnia:

klasy IV-VII do końca listopada 2020 r.

klasy VIII do końca maja 2020 r.

Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe, a ich prace zostaną zaprezentowane na łamach lokalnej gazety, na stronie szkoły oraz w witrynie galerii jazzowej. Nie zwlekaj! Spróbuj swoich sił literackich, zostań mistrzem!!!

 

KONKURS LITERACKI Z OKAZJI 715-LECIA NADANIA IŁAWIE PRAW MIEJSKICH
„Jestem z Trójki, jestem twórczy”

Napisz pracę literacką o Iławie w dowolnej formie (fraszka, wiersz, opowiadanie, bajka, baśń, legenda, mit, komiks, itd.)


KONKURS  MULTIMEDIALNY Z OKAZJI 715-LECIA NADANIA IŁAWIE PRAW MIEJSKICH

„Iława widziana oczami młodego pokolenia”

Przygotuj indywidulanie lub w grupie do trzech osób projekt na temat Iławy, wykorzystując nowoczesne technologie. Nagraj film, wykonaj album, przeprowadź wywiad z iławianinem, stwórz prezentację multimedialną.

Do przygotowania możesz wykorzystać telefon komórkowy, kamerę, dyktafon, aparat fotograficzny oraz drona a przede wszystkim swoją wyobraźnię.