Uwaga!

OGÓLNOPOLSKI PLASTYCZNY KONKURS EKOLOGICZNY

COŚ DLA KLIMATU

pod patronatem Starosty Powiatu Lublinieckiego

W związku z ogłoszoną epidemią koronawirusa i związaną z tym decyzją o zamknięciu szkół i przedszkoli informujemy, iż przesuwamy termin nadsyłania prac do odwołania.

Organizator: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Konrada Mańki w Lublińcu

 

Koordynatorzy szkolni tegoż konkursu zapraszają chętnych uczniów naszej szkoły, by wolny czas wykorzystali na wykonanie pracy na konkurs. Wykorzystajcie ten czas plastycznie J

Przypominamy:

 

TEMAT:

 

COŚ DLA KLIMATU to tytuł tegorocznej edycji, ze względu na kryzys klimatyczny i chęć zwrócenia szczególnej uwagi dzieci i młodzieży na zagrożone losy naszej planety chcemy, aby nasz konkurs dotyczył  tych właśnie problemów.

 

W swoich pracach plastycznych pokażmy zagrożenia i szkody, które czyni człowiek, ale też piękno ginącej przyrody, piękno zagrożonych, ginących gatunków roślin i zwierząt.

 

KATEGORIE WIEKOWE:

I grupa - Przedszkola

II grupa – I –IV szk. podstawowa

III grupa – V –VIII szk. podstawowa

IV grupa - uczniowie ze szkół specjalnych i klas integracyjnych z niepełnosprawnością (szkoła podstawowa )

 

KRYTERIA OCENY PRAC :
Ÿ zgodność z regulaminem

Ÿ samodzielne i oryginalne ujęcie tematu
Ÿ estetyka wykonania

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę w formacie minimum A3, każda placówka może zgłosić maksymalnie 10 prac.

 

TECHNIKA:

Dowolna technika płaska – pastele, kredki, farby, collage, grafika, (z wyłączeniem plasteliny i materiałów sypkich).

Koordynatorzy w szkole: G. Ziomek i K. Więckiewicz