Ile prawdy jest w przysłowiach?

Lekcje zdalne w naszej szkole są równie wartościowe jak te tradycyjne, odbywające się w klasie. Udowodnili to uczniowie klasy Va, którzy polskie przysłowia i powiedzenia przedstawili na zdjęciach. Kreatywność uczniów, ich pomysłowość i nieograniczona żadną pandemią wyobraźnia sprawiły, że powstały ciekawe, unikatowe fotografie. Uczniowie zaprezentowali na zdjęciach własny wizerunek lub  wykorzystali to, co akurat mieli pod ręką. Oto mądrość narodu - czyli polskie powiedzenia i przysłowia na fotografii: Zobacz zdjecia