Dzień Dziecka

Nie patrz na to, w jakim kraju

Jaki kolor dzieci mają

I jak piszą na tablicy.

To naprawdę się nie liczy!

Przecież wszędzie każda mama,

Każdy tata chce to samo:

Żeby dziś na całym świecie

Mogły żyć szczęśliwie dzieci!

Słowa popularnej piosenki Majki Jeżowskiej towarzyszyły dzieciom klasy Ia w Dniu Dziecka.  Podczas zdalnych zajęć uczniowie wysłuchali ilustrowanego obrazkami wiersza „My dzieci świata”. Następnie wykonali pracę plastyczną, na której przedstawili siebie w innej części świata niż Polska. Efekty podjętych działań widać na załączonych zdjęciach.

Magdalena Szczuka