Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2020

UWAGA!

31 lipca od 10.00 w sekretariacie naszej szkoły będzie można pobierać loginy umożliwiające dostęp do wyników egzaminu. Od 3 sierpnia, w godzinach od 10.00 do 12.00, w sekretariacie wydawane będą zaświadczenia o wynikach egzaminów.