Konkurs plastyczny „Kolory jesieni”

 

Konkurs plastyczny „Kolory jesieni” dla klas I-III

Regulamin

Ideą jego jest zwrócenie uwagi na piękno otaczającego nas świata, czyli świata przyrody a przede wszystkim urokliwej pory roku, jaką jest jesień. Przybliżenie piękna tej pory roku ułatwiają bliżej poznane i popularyzowane techniki plastyczne, które w wydaniu dzieci są bardziej wyjątkowe.

CELE

Ø  Kształtowanie i rozwój wrażliwości i wyobraźni plastycznej.

Ø  Propagowanie różnych technik plastycznych.

Ø  Uwrażliwianie na piękno przyrody.

Ø  Kształtowanie umiejętności dostrzegania walorów przyrody.

Ø  Doskonalenie warsztatu plastycznego.

Ø  Prezentacja możliwości twórczych dzieci.

WARUNKI KONKURSU

Ø  Format pracy – A4.

Ø  Prace należy wykonać dowolną płaską techniką i z różnych materiałów (z zastrzeżeniem wykorzystania gotowych elementów oraz techniki komputerowej).

Ø  Przygotowujemy je w klasie na zajęciach plastycznych.

Ø  Każda zgłoszona do konkursu praca bez względu na formę powinna być opatrzona metryczką zawierającą dane (pismem drukowanym): imię i nazwisko autora, klasa.

Ø  Prosimy dostarczyć prace do 28 października do sali 203, 205 lub 206.

KRYTERIA OCENY PRAC

Pomysłowość, technika wykonania, staranność i estetyka, samodzielność wykonania pracy, różnorodność zastosowanych środków plastycznych.

Powodzenia!!!

Organizatorzy:

J. Dombek

C. Cywińska

M. Szczuka

E. Budniewska-Treder