Wyniki konkursu plastycznego dla klas I – III

KARTKA BOŻONARODZENIOWA GALERIA

W kategorii klas I

1.    Jan Kućmin klasa I a

2.    Filip Walasek klasa I b

3.    Hubert Cieśliński klasa I b

Wyróżnienia:

·         Maja Gurzyńska klasa I b

·         Maja Kowalewska klasa I c

W kategorii klas II

1.    Zofia Stanowicka klasa II b

2.    Lena Pawińska klasa II b

3.    Lilianna Piasecka klasa II c

Wyróżnienie:

·         Nadia Bryl klasa II a

W kategorii klas  III

1.    Anna Wróblewska klasa III b

2.    Alan Michalczyk klasa III d

3.    Ksawery Kressin klasa III d  /  Magdalena Pańczak klasa III d

Wyróżnienie:

·         Jakub Szymański klasa III d

Jury, oceniając pracę, brało pod uwagę pomysłowość, technikę wykonania, staranność i estetykę, różnorodność zastosowanych środków plastycznych, zgodność pracy z tematem oraz samodzielność wykonania.

Organizatorzy:

M. Szczuka

K. Górska