XXV KONKURS RELIGIJNY PLASTYCZNY DIECEZJI ELBLĄSKIEJ

"Eucharystia źródłem radości"

Cel konkursu:
- uświadomienie uczniom występowania zjawisk związanych z sakramentem Eucharystii, zwanych cudami
- promowanie zdolnych dzieci i młodzieży
- rozwijanie wyobraźni i zdolności artystycznych oraz inspirowanie do twórczej aktywności uczniów

Do etapu dekanalnego zakwalifikowały się prace plastyczne następujących
uczennic: Liliana Piasecka, kl. II c, Klaudia Taczyńska, kl. IV a, Julia
Markuszewska, kl. VI e.

Opiekunem uczennic jest katechetka Monika Krzywkowska