Organizacja pracy od 4 maja

Szanowni Państwo,

Małymi krokami wracamy do normalności! Od 4 maja br. do szkoły wracają wszystkie dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a w kolejnych tygodniach stopniowo starsi uczniowie. Od 31 maja br. szkoły i placówki oświatowe będą funkcjonowały w trybie stacjonarnym.

Obowiązują zasady reżimu sanitarnego oraz wytyczne  MEiN , MZ i GIS.                                 

Uczniowie korzystają z oznaczonych wejść do szkoły, w przypadku ładnej pogody, uczniowie nie muszą korzystać z szatni i nie przebierają obuwia. Dzieci do szkoły przychodzą bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej. Wszystkie procedury zostaną omówione z wychowawcami na pierwszych zajęciach w dniu 4 maja.

Przypominam Państwu, że rodzice nie wchodzą do szkoły. Wszelkie sprawy można zgłaszać telefonicznie lub przez pisma umieszczone w skrzynce podawczej. Proszę również kontaktować się z wychowawcami klas.

Dla bezpieczeństwa zachowujemy:  Dystans, Dezynfekcję oraz Maseczki w przestrzeniach wspólnych.

O kolejnych klasach powracających do szkoły będziecie Państwo informowani z odpowiednim wyprzedzeniem przez dziennik Librus.

Zachęcam Państwa do udziału w imprezach majówkowych, w których biorą udział uczniowie naszej szkoły.

 

                                                                                                          Dyrektor Szkoły

                                                                                              Grażyna Stolarska