Konkurs "Witaj Wiosno!"

 

Samorząd Uczniowski ogłasza konkurs pt. „Witaj Wiosno”. Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkie klasy (I-VIII). Każda klasa chętna do udziału w konkursie powinna wykonać pracę przedstawiającą powitanie Pani Wiosny. Zwycięskie klasy otrzymają nagrodę w postaci całego tygodnia bez prac domowych. Konkurs trwa do 18.03.2022r.

 

REGULAMIN KONKURSU

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie plastycznym „Witaj Wiosno”, organizowanym przez Samorząd Szkolny SP3 w Iławie.

   

 2. Do konkursu mogą przystąpić wszystkie klasy ( I-VIII). Każda klasa chętna do udziału w konkursie powinna wykonać pracę na brystolu, w formacie A2. Praca musi przedstawiać powitanie Pani Wiosny (Interpretacja jest dowolna. Praca powinna zawierać elementy przyrody wiosennej). Technika wykonania pracy także jest dowolna. Gotową pracę należy dostarczyć do 18.03.2022r. do gabinetu pedagoga szkolnego (sala 209) do godziny 12:30.

   

 3. Na odwrocie praca powinna być podpisana (np. klasa I A).

   

 4. Z każdego poziomu edukacyjnego komisja składająca się z opiekunów Samorządu Uczniowskiego oraz Zarządu SU, wyłoni jednego zwycięzcę. Brana będzie pod uwagę estetyka wykonania pracy oraz zgodność z tematem.

   

 5. Nagrodą w konkursie jest tydzień bez prac domowych. Zwycięskie klasy ustalają konkretny tydzień i podają datę do informacji wychowawcy. Wychowawca przekazuje pozostałym nauczycielom wybraną datę tygodniową przez klasę.

   

 6. Cele konkursu:

  - propagowanie wiedzy o przyrodzie budzącej się porą wiosenną;

  - zachęcanie do obserwacji przyrody, dostrzegania piękna ojczystej przyrody;

  - rozwijanie zainteresowań artystycznych uczestników konkursu;

  - integrowanie uczniów.

   

 7. Udział w konkursie oznacza zgodę na zastosowanie się do wszystkich zasad niniejszego regulaminu.

   

 8. Wyniki konkursu będą dostępne w dniu 21.03.2022 roku na stronie internetowej www.sp3.ilawa.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook naszej szkoły.