Działalność świetlicy szkolnej 2016/2017

Nieco o działalności Świetlicy Szkolnej w roku szkolnym 2016/2017:     

W roku szkolnym 2016/2017, wychowawcy świetlicy, przy wsparciu ze strony Dyrekcji Szkoły podjęli decyzję, by razem z dziećmi wziąć udział w konkursie „Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy”. III edycja konkursu organizowana była przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. Konkurs trwał od 12.09.2016 do 12.03.2017 składał się realizacji 7 tematów, z których każdy osobno był oceniany na podstawie odrębnie złożonego sprawozdania i potwierdzenia realizacji w formie zdjęć. W realizacji projektu brali wszyscy wychowawcy świetlicy szkolnej: p. Karolina Kasak, p. Sabina Potocka, p. Magdalena Pernak, p. Maja Marciniak, p. Ewelina Budniewska Treder i p. Justyna Klimek (koordynator konkursu).

Niezmiernie jest nam miło pochwalić się, że trud nasz włożony w realizację zadań konkursowych się opłacił, gdyż otrzymaliśmy poniższy certyfikat: (proszę zerknąć kto go podpisał ; )

Następujące tematy zrealizowano podczas powyższego konkursu:

  

Zadanie 1.

Pogadanka nt. „Bezpieczne zabawy zimowe” – zadanie ma celu kształtowanie umiejętności wyboru ciekawego i bezpiecznego sposobu spędzania wolnego czasu w zimie. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych przesłanych do jury konkursu.

W trakcie etapowo realizowanego tematu zajęć (w grudniu 2016 i styczniu 2017) dzieci przedstawiły w pogadankach w wychowawcami bardzo precyzyjnie wszystkie możliwe formy aktywnego, ciekawego, i przede wszystkim, bezpiecznego sposobu spędzania czasu wolnego zimą, zarówno na świeżym powietrzu jak i w domu. Spisały dekalog bezpiecznych zachowania  podczas ferii zimowych, wykazały się znajomością telefonów alarmowych, z których należy skorzystać w nagłych sytuacjach. Spisany dekalog bezpieczeństwa podczas zabaw został przedstawiony w formie gazetki świetlicowej, do treści której wielokrotnie odnoszono się przy okazji spacerów, zabaw na świeżym powietrzu. 

Zadanie 2.

Zorganizowanie ogólnoszkolnej akcji „Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę”. Dokarmiamy zwierzęta, robimy karmniki dla ptaków, wywieszamy skórki… Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/zdjęć przesłanych do jury konkursu.

W realizacji w/w tematu po raz kolejny (akcja organizowana jest rokrocznie) wzięły udział dzieci z całej szkoły przy największym wsparciu dzieci uczęszczających do świetlicy, które skutecznie rozpowszechniały i nagłaśniały akcję na forum całej szkoły. W październiku 2016 roku wychowawcy świetlicy przeprowadzali wielokrotne rozmowy z dziećmi o istocie akcji „Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę”, starając się uwrażliwić dzieci na los zwierząt, zachęcając do działania na rzecz innych oraz do samodzielnej pomocy. W świetlicy została zorganizowana zbiórka karmy, koców, środków czystości dla lokalnego Schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz zbiórka runa leśnego dla Nadleśnictwa.

Zadanie 3.

„Karnawał w szkole” – przygotowanie w ramach zajęć świetlicowych masek, strojów karnawałowych. Zorganizowanie szkolnej zabawy karnawałowej, na której uczniowie będą mogli zaprezentować swoje prace. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych/zdjęć przesłanych do jury konkursu.

W ramach świetlicowych zajęć w styczniu 2017 r. dzieci zapoznały się z istotą karnawału, jego genezą i formą obchodzenia zwyczaju w poszczególnych krajach. Świetlicową zabawę karnawałową poprzedziły zajęcia plastyczno techniczne w ramach, których dzieci przygotowały m.in. maski karnawałowe i gazetkę tematyczną. W trakcie zabawy odbyły się konkursy taneczne, zręcznościowe. Dzieci chętnie uczestniczyływ zajęciach, z dużym zaangażowaniem przygotowywały zarówno maski karnawałowe jak i wystrój sali.

Zadanie 4.

„Tradycje Świąt Wielkanocnych” – pogadanka na temat tradycji i symboliki świąt, zwyczajów panujących w poszczególnych regionach. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych przesłanych do jury konkursu.

W marcu bieżącego roku chcąc uczcić „Tradycje Świąt Wielkanocnych” wychowawcy w świetlicy szkolnej zaproponowali dzieciom szereg działań mających na celu przybliżenie tradycji, zwyczajów polskich, zwracając uwagę na naturalny rytm życia, któremu wszyscy podlegamy oraz na jego znaczenie w naszym życiu, jego wagę, kultywowanie, przekazywanie z pokolenia na pokolenie. Podczas zajęć plastyczno technicznych dzieci bardzo chętnie wykonywały różnego rodzaju dekoracje, omawiały zwyczaje i tradycje wielkanocne.

Kończąc temat Tradycji Wielkanocnych w świetlicy obchodziliśmy również „tłusty czwartek” na kulinariach, który poprzedza Środę Popielcową i ostatki – piekliśmy pyszne gofry z cukrem pudrem i marmoladą. 

Zadanie 5.

„Dni międzykulturowe w świetlicy szkolnej” – zajęcia przybliżające uczniom kulturę wybranych krajów z różnych zakątków świata. Ocena na podstawie sprawozdania oraz opowiadań/prac plastycznych przesłanych do jury konkursu.

We wrześniu i październiku 2016 r. świetlicy odbyły się zajęcia o tematyce: „Dni międzykulturowe w świetlicy szkolnej”, których zadaniem było budowanie i rozwijanie zainteresowań innymi krajami. W zajęciach brały udział dzieci klas I – III.  Zajęcia miały charakter teoretyczny i praktyczny oraz odbywały się etapami. Na pierwszych zajęciach: „Niezapomniane wrażenia – Włochy” dzieci zostały zapoznane z ciekawostkami dotyczącymi Włoch, indywidualnym charakterem państwa, jego zwyczajami, osiągnięciami oraz smakami kulinarnymi. Na kolejnych międzykulturowych zajęciach: „Tam, gdzie mieszka prawdziwa królowa – zwiedzamy Anglię” dzieci poznały obyczaje, kulturę Wielkiej Brytanii, utworzyły gazetkę tematyczną oraz wykleiły flagę państwa. Szczególnym zainteresowaniem dzieci cieszyły się zajęcia kulinarne związane z międzykulturową tematyką zajęć.

Zadanie 6.

„Jestem tolerancyjny” – pogadanka na temat podobieństw i różnic wynikających z pochodzenia, koloru skóry, wyznania, poglądów, inwalidztwa. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych przesłanych do jury konkursu.

Na zajęciach „Jestem tolerancyjny” dzieci poznały znaczenie słów tolerancja, akceptacja ale również znaczenie słowa empatia. Aktywnie uczestniczyły w licznych rozmowach na temat różnic, pomiędzy ludźmi, wynikającymi z pochodzenia, koloru skóry, wyznania, poglądów czy niepełnosprawności. Istotnym wnioskiem z przeprowadzonych zajęć, jest głębokie przekonanie potrzeby podkreślania wagi okazywania szacunku każdej osobie, poszanowania jej godności, odmienności. Odpowiedzialność za drugiego człowieka, uwrażliwianie na ciężki los innych, chorych osób oraz chęć niesienia im pomocy.

W nauce tolerancji, akceptacji bardzo istotną rolę odgrywa również empatia. Edukacja młodego pokolenia ma również za zadanie uczenie dzieci troski o innych, uwrażliwianie na los, krzywdę innych oraz naukę empatii. Na kolejnych zajęciach dzieci miały możliwość napisania/utworzenia wspólnymi siłami, a co najważniejsze z własnej inicjatywy,  listu w formie plakatu do jednej z koleżanek, która była wówczas chora i przebywała w szpitalu.

Zadanie 7.

Savoir vivre w szkole – kultura osobista jest wizytówką każdego z nas. Opracowanie Kodeksu Dobrych Manier Ucznia. Ocena na podstawie sprawozdania przesłanego do jury konkursu.

W listopadzie 2016 roku dzieci w świetlicy szkolnej SSP Nr 3 w Iławie uczestniczyły czynnie w zajęciach „ Savoir vivre w szkole i na co dzień – kultura osobista jest wizytówką każdego z nas”. Celem zajęć było przypomnienie dzieciom najważniejszych zasad dobrego wychowania, zrozumienie potrzeby stosowania w/w zasad w życiu codziennym oraz nauka i przykłady praktycznego ich wdrażania. Dzieci dzieliły się podczas zajęć swoimi odczuciami i refleksjami. Rozwijały umiejętność komunikowania się i współpracy w grupie, w zespole. Zainspirowane podejmowały chętnie działania w sytuacji rywalizacji. Utworzony wspólnymi siłami kodeks wyeksponowano na świetlicowej gazetce. Do kodeksu wracamy często, przypominając i utrwalając sobie zapisane w nim zasady. Więcej zdjęć