VII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 2017

                            Szanowni Rodzice!

Nasza szkoła uczestniczy w akcji VII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia organizowanej w dniu 29 września 2017 r. pod hasłem:

Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!

Akcja ma na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli zapomnieć tabliczkę mnożenia, mają okazję nadrobić te zaległości. Dorośli mogą popisać się przed dziećmi doskonałą znajomością trudnych przypadków mnożenia.

Program:

13.-28.09.2017. Przypominamy sobie tabliczkę mnożenia - w domu, w szkole.

29.09.2017. Egzaminy z tabliczki mnożenia:

Uczeń wybiera los z 5 trudnymi przypadkami mnożenia:

6 · ? = 54     24 : ? = 8

? : 7 = 6      56 = 7 · ?

63 : 7 = ? 

* Jeżeli poda wszystkie poprawne odpowiedzi, zdobywa tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia (z ang. MT EXPERT).

* W przypadku pomyłki choćby raz, egzamin jest niezdany.

Zapraszamy do aktywnego przypominania tabliczki mnożenia!

Z życzeniami miłej i pożytecznej zabawy! 

Koordynatorzy:

 

Dyrektor:

mgr Katarzyna Kuczmarska

mgr Anna Barbarska

mgr Katarzyna Górska

mgr Katarzyna Zdziebłowska

mgr Barbara Żuchowska