HEJ PRZYRODO!

PODSUMOWANIE CAŁOROCZNEJ PRACY KOŁA PRZYRODNICZEGO

Program koła przyrodniczego, sformułowano w taki sposób, by zachęcić do udziału w zajęciach zarówno uczniów zdolnych, chcących poszerzyć swoją wiedzę, jak i uczniów przejawiających trudności edukacyjne, którzy potrzebują ćwiczeń w systematyzowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności zdobywanych na podstawowych lekcjach. Zawarte w programie treści dotyczą zagadnień biologicznych, chemicznych i fizycznych, które często okazują się trudne i „abstrakcyjne” podczas stawianie pierwszych kroków w sferze nauk przyrodniczych.

Głównymi celem działalności Koła Przyrodniczego jest zaciekawienie światem przyrody, rozbudzenie funkcji poznawczych, budowanie naukowego podejścia do rozwiązywanych problemów. Uczestniczenie w zajęciach koła przyrodniczego ma kształtować umiejętność pracy w grupie, skutecznej komunikacji, posługiwania się sprzętem laboratoryjnym, korzystania z przyrządów obserwacyjnych i pomiarowych w sposób prawidłowy i bezpieczny. Ma też uczyć przełamywać zahamowania, typu trema, wstyd, lęk, np. dzięki prezentacji wyników własnej pracy czy też pracy grupy na forum.

Opiekunem Szkolnego Koła Przyrodniczego jest pani Justyna Dobrzańska-Migdał.

OTRZYMUJEMY DWUTLENEK WĘGLA I BADAMY JEGO WŁAŚCIWOŚCI 

POZNAJEMY CHROMATOGRAFIĘ JAKO METODE ROZDZIAŁU MIESZANIN

STRATEGIE ODŻYWIANIA ZWIERZĄT I ROŚLIN 

MAGIA WODY

NASZ OGRÓDEK Z ZIOŁAMI

POZNAJEMY CHOROBY WIRUSOWE I BAKTERYJNE

GLINA JAK PLASTELINA