Ogólnopolski Konkurs Alfik Humanistyczny dla klas II-VIII

Zgłoszenia uczniów do 19 listopada 2019 do pani Doroty Świtaj, koszt 10 zł/os. Proszę podać imię i nazwisko ucznia, jego klasę oraz wychowawcę/nauczyciela języka polskiego. Etap szkolny - odbędzie się 11 grudnia 2019.

Konkurs w postaci testu jednokrotnego wyboru jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych od klasy 2 do 8. Test konkursowy uwzględnia wymagania określone obowiązującymi programami nauczania i może zawierać pytania z zakresu języka polskiego (gramatyki, literatury, kultury języka polskiego), sztuki, geografii, wiedzy ogólnej (współczesnego życia społeczno - kulturalnego). Na stronie www.jersz.pl udostępniono bezpłatnie arkusze zadań z lat ubiegłych.

Dorota Świtaj