Dar serca na rzecz dzieła misyjnego Kościoła

W naszej szkole zostały zorganizowane i przeprowadzone następujące akcje charytatywne na rzecz Referatu Misyjnego Księży Werbistów w Pieniężnie: „KLUCZ DO NIEBA”, „W ZDROWYM CIELE”, „KAŻDY ZNACZEK WSPIERA MISJE”, „KOMÓRKA NA MISJE”, „MISYJNY OPATRUNEK”.

Składam serdeczne podziękowanie uczniom, rodzicom, dyrekcji szkoły, nauczycielom i pracownikom szkoły za włączenie się do w/w akcji. Dzięki okazanemu wsparciu posługa misjonarzy będzie łatwiejsza, skuteczniejsza oraz pozwoli otoczyć wsparciem większą liczbę podopiecznych. Niech dobry Bóg stokrotnie wynagradza za okazane dobro. Zapraszam do dalszej współpracy, niech „Moc Bożego Ducha” natchnie do modlitwy w intencji misji oraz do czynów miłosierdzia wobec najuboższych.

Koordynator akcji: katechetka Monika Krzywkowska