Egzamin ósmoklasisty

Dzień

Przedmiot

Godzina rozpoczęcia

Czas trwania

16 czerwca, wtorek

język polski

9:00

120 minut

17 czerwca, środa

matematyka

9:00

100 minut

18 czerwca, czwartek

język obcy nowożytny

9:00

90 minut

  W przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, czas pracy z poszczególnymi arkuszami może zostać przedłużony:

·         o 60 minut – w przypadku języka polskiego

·         o 50 minut – w przypadku matematyki oraz

·         o 45 minut – w przypadku języka obcego nowożytnego.

 


 

Informacje dla rodziców oraz zasady dla uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty w czerwcu 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Iławie


Komunikat Dyrektora Szkoły

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi  im.Polskich Olimpijczyków  w Iławie o zasadach funkcjonowania szkoły  w okresie po 25 maja 2020r. 

Od 25 marca 2020 r. szkoły funkcjonują w systemie zdalnym. Obecnie Ministerstwo Edukacji Narodowej ustaliło, że do 7 czerwca br. nadal  zawieszone są zajęcia stacjonarne w szkołach, a uczniowie mają organizowane lekcje z wykorzystaniem  metod i technik kształcenia na odległość.

Od poniedziałku, 25 maja br. będą umożliwione zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów z klas I- III szkoły podstawowej. Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci, opieka będzie sprawowana w małych grupach do 12 uczniów. W związku z tym przewidziane są zajęcia tylko dla uczniów, których oboje rodzice/prawni opiekunowie lub samotnie wychowujący rodzic pracują zawodowo w godzinach sprawowania opieki na terenie placówki (od 8.00 do 15.00). Pierwszeństwo przyjęcia do szkoły na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu  i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz z utrzymaniem miasta.

Czytaj więcej: Komunikat Dyrektora Szkoły

Zdalny plan lekcji

Szanowni Rodzice i Uczniowie !

W związku z zaistniałą sytuacją i ograniczeniami wynikającymi z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID – 19 Ministerstwo Edukacji Narodowej ograniczyło funkcjonowanie placówek  do 10 kwietnia 2020 r.

W tym czasie będzie prowadzona nauka na odległość. Wprowadzamy zdalny plan lekcji, który będzie umieszczony na stronie internetowej szkoły oraz w plikach szkoły na e –dzienniku. Pojawią się również kryteria oceniania. Nauka prowadzona na odległość będzie realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczycieli, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Przy układaniu planu staraliśmy się zróżnicować zajęcia ze szczególnym uwzględnieniem możliwości psychofizycznych ucznia. Rodziców proszę o wyrozumiałość i cierpliwość, natomiast uczniom dziękuję za dotychczasowe zaangażowanie i pracę zdalną. Mam nadzieję ,że wkrótce będziemy mogli powrócić do szkoły i realizować proces edukacyjny w normalnych warunkach.  

Wszystkie informacje i  komunikaty będziemy zamieszczać na stronie szkoły.

Życzę Państwu wytrwałości i zdrowia w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.

Plan nauki zdalnej (kliknij tutaj)

Opłata za wyżywienie

Zaległości w płatnościach utrudniają funkcjonowanie stołówki i rozliczenia finansowe. Zgodnie z Regulaminem Stołówki i Dożywiania ". W przypadku braku uiszczenia wpłaty za wyżywienie w wyznaczonym terminie, wydawanie posiłków będzie wstrzymane od pierwszego dnia następnego miesiąca do momentu uregulowania należności".

Przypominamy o możliwości wpłat na konto Bank Millennium 27 1160 2202 0000 0003 8805 2698. W dopisku prosimy podać imię, nazwisko i klasę. Opłata za całe obiady w październiku wynosi 77 zł., drugie dania - 52,80, zupy - 24,20. Dziękujemy za terminowe wpłaty!

 

ZMIANY W ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY OD 1 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, wprowadzamy w naszej szkole zmiany, których celem jest usamodzielnianie się naszych uczniów , jak i zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na terenie placówki.

Od 1 października wprowadzamy następujące rozwiązania:

KAŻDE WEJŚCIE OSOBY DOROSŁEJ DO SZKOŁY JEST ODNOTOWYWANE, W ODPOWIEDNIM REJESTRZE, PRZEZ PRACOWNIKA DYŻURUJĄCEGO PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM  , A W PRZYPADKU KIEDY W DYŻURCE NIE MA PRACOWNIKA, W SEKRETARIACIE SZKOŁY

(poza rodzicami uczniów klas I, którzy w I semestrze mają jeszcze możliwość przyprowadzania dzieci do szkoły) .

Obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania  osób dorosłych na terenie stołówki, szatni przy sali gimnastycznej, korytarzach i toaletach !!!

Czytaj więcej: ZMIANY W ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY OD 1 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU