X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

 

Dnia 2 października po raz czwarty będziemy brali udział w obchodach Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. Celem akcji jest zachęcenie wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia.

Już teraz zapraszamy uczniów do udziału w konkursie plastycznym:

„Kolorowa tabliczka mnożenia”

 

Cele konkursu:

  • zachęcanie do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia
  • rozwijanie kreatywności dzieci poprzez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych (ciekawych technik plastycznych)
  • rozwijanie wyobraźni, uzdolnień plastycznych i wrażliwości estetycznej

    Czytaj więcej: X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Wytyczne dotyczące organizacji pracy w roku szkolnym 2020/2021

 Szanowni Państwo - Rodzice i Opiekunowie!

Drodzy uczniowie!

 

Z ogromną radością powitamy uczniów w progach szkoły 1 września 2020 r. Bardzo nam brakowało bezpośredniego kontaktu z naszymi wychowankami oraz Państwem!

Sytuacja epidemiczna w naszym kraju sprawia, że wszyscy jesteśmy zobowiązani przestrzegać zasad higieny i procedur ograniczających ryzyko zarażenia wirusem COVID-19.

W trosce o naszych uczniów i pracowników, jako dyrektor odpowiedzialny za ich bezpieczeństwo, wdrożyłam wiele procedur postępowania i zachowania, zgodnych z wytycznymi MEN, GIS i MZ.

 

Wszystkie procedury zostały umieszczone na stronie www.sp3.ilawa.pl oraz w e-dzienniku w zakładce „Ogłoszenia”. Bardzo proszę o zapoznanie się z nimi oraz ich ścisłe przestrzeganie.

W nowym roku szkolnym obowiązują te same, co dotychczas procedury dotyczące rejestru wejść. Wciąż obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych.

 

Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej. Obecnie zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze będą prowadzone w budynku szkolnym i na obiektach należących do placówki. Uczniowie będą korzystać z kilku wejść. Zajęcia danej klasy będą odbywać się w jednej sali lekcyjnej.

 

Bardzo proszę, aby zapoznać się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi organizacji pracy w szkole.

Czytaj więcej: Wytyczne dotyczące organizacji pracy w roku szkolnym 2020/2021

Akcja "Moje dziecko idzie do szkoły"

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie informuje:

 

Rozpoczęcie nauki w szkole to przełomowy moment w życiu dziecka i jego rodziny. Najbliższe lata będą dla dziecka okresem zdobywania wiedzy, a także istotnym czasem dla jego zdrowia. W tym wieku kształtuje się wiele nawyków, utrwalają się zachowania, które umacniają zdrowie lub mu szkodzą. Dziecka powinno być tak przygotowane w rodzinie i szkole, aby umiało żyć zdrowo i bezpiecznie. Wyposażając przyszłych uczniów w potrzebne przybory i sprzęty, warto zapoznać się z ważnymi informacjami na ten temat.

PLECAKI/TORNISTRY

Zanim Twoja pociecha pójdzie do szkoły, zwróć uwagę na CIĘŻAR PLECAKA.

·      dla dziecka do 13 roku życia ciężar nie może przekroczyć 10 % wagi dziecka

·      w przypadku dziecka powyżej 13 roku życia ciężar nie może przekroczyć 15 % wagi dziecka

Czytaj więcej: Akcja "Moje dziecko idzie do szkoły"

Bezpłatne szkolenia dla rodziców

Fundacja Damy Radę przystąpiła do realizacji projektu "Szkolenia i konsultacje online dla rodziców i opiekunów z niepełnosprawnościami z powiatów sztumskiego i iławskiego. Szkolenia są bezpłatne i obejmują:

- trening umiejętności społecznych

- trudne zachowania.

Indywidualne spotkania z wybranym specjalistą wg zgłoszonej potrzeby: psycholog, psychiatra, seksuolog, terapeuta behawioralny, logopeda). Szkolenia i konsultacje odbędą się na internetowej platformie szkoleniowej w zamkniętej grupie z zachowaniem anonimowości uczestników.

Link do udziału: https://forms.gle/N127WG3yuxJXRoMs9 [1]

Podkategorie