ZMIANY W ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY OD 1 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU

  • Drukuj

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, wprowadzamy w naszej szkole zmiany, których celem jest usamodzielnianie się naszych uczniów , jak i zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na terenie placówki.

Od 1 października wprowadzamy następujące rozwiązania:

KAŻDE WEJŚCIE OSOBY DOROSŁEJ DO SZKOŁY JEST ODNOTOWYWANE, W ODPOWIEDNIM REJESTRZE, PRZEZ PRACOWNIKA DYŻURUJĄCEGO PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM  , A W PRZYPADKU KIEDY W DYŻURCE NIE MA PRACOWNIKA, W SEKRETARIACIE SZKOŁY

(poza rodzicami uczniów klas I, którzy w I semestrze mają jeszcze możliwość przyprowadzania dzieci do szkoły) .

Obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania  osób dorosłych na terenie stołówki, szatni przy sali gimnastycznej, korytarzach i toaletach !!!

KLASY I:

Rodzice uczniów klas I mogą przebywać z dzieckiem tylko w szatni, przed lekcjami i po lekcjach. Wówczas wchodzą i wychodzą do szkoły wraz  uczniem dolnym wejściem.

Przed lekcjami pierwszaki będą odbierane z szatni przez nauczyciela, który prowadzi pierwszą lekcję w danym dniu. Tenże nauczyciel odbierze również tych uczniów, którzy na swoje lekcje oczekują w świetlicy.

Po lekcjach, nauczyciel, który w danym dniu prowadził ostatnią lekcję sprowadza uczniów do szatni, gdzie czekają na nich rodzice,  a dzieci korzystające ze świetlicy, są odprowadzane do świetlicy.

KLASY II-III

Rodzice tych uczniów klas II i III ,którzy nie uczęszczają do świetlicy, czekają na swoje dzieci przed szkołą.

Jeśli dziecko korzysta ze świetlicy-to rodzic, aby je odebrać , wchodzi głównym wejściem do szkoły , a wychodzi dolnym.

KLASY IV-VIII

Rodzice nie wchodzą na teren placówki.

Jeśli istnieje ważny powód, aby wejść do szkoły, np. aby zwolnić dziecko lub je odebrać z powodu choroby, należy wykorzystać wejście górne i zgłosić swoje wejście u osoby dyżurującej lub w sekretariacie szkoły.

 

RODZICE I OPIEKUNOWIE UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH WCHODZĄ NA TEREN PLACÓWKI ZGODNIE Z POTRZEBAMI, ALE ZAWSZE KORZYSTAJĄ Z WEJŚCIA GŁÓWNEGO I RÓWNIEŻ PODAJĄ SWOJE NAZWISKO DO REJESTRU.

 

W sytuacjach ,w których rodzic nie może być przed szkołą o umówionej z dzieckiem godzinie, a nie ma możliwości skontaktowania się z nim, zobowiązany jest poinformować wychowawcę lub sekretariat szkoły o tym fakcie, a rolą pracowników szkoły jest przekazanie tej informacji uczniowi. Jest on wówczas kierowany do świetlicy szkolnej.

 

                                                                                  Dyrekcja szkoły