Opłata za wyżywienie

Zaległości w płatnościach utrudniają funkcjonowanie stołówki i rozliczenia finansowe. Zgodnie z Regulaminem Stołówki i Dożywiania ". W przypadku braku uiszczenia wpłaty za wyżywienie w wyznaczonym terminie, wydawanie posiłków będzie wstrzymane od pierwszego dnia następnego miesiąca do momentu uregulowania należności".

Przypominamy o możliwości wpłat na konto Bank Millennium 27 1160 2202 0000 0003 8805 2698. W dopisku prosimy podać imię, nazwisko i klasę. Opłata za całe obiady w październiku wynosi 77 zł., drugie dania - 52,80, zupy - 24,20. Dziękujemy za terminowe wpłaty!