Tydzień bibliotek - 8-15 maja 2024 r.

Tydzień Bibliotek zaczęliśmy od świętowania Dnia Bibliotekarza i Bibliotek. Dzień ten został ustanowiony 8 maja 1985 roku przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza. 

Oto fotorelacja z tego wydarzenia