Barometr zawodów w roku 2023

W Barometrze Zawodów na rok 2023 zawarto 168 pozycji. Prognozuje się, że w roku 2023 będzie 27 zawodów deficytowych, 141 zrównoważonych, natomiast nie przewiduje się zawodów nadwyżkowych. Przykładowo, jeśli chodzi o zmianę przynależności do danej kategorii to dla zawodów takich jak:

 • betoniarze i zbrojarze oraz brukarze,

 • robotnicy obróbki drewna i stolarze,

 • piekarze,

 • ratownicy medyczni

zmieniła się kategoria z deficytowych na zrównoważone. Odwrotny proces zanotowano dla nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących oraz nauczycieli szkół specjalnych i oddziałów integracyjnych. 

Najwięcej deficytów, od lat, notuje się w branży budowlanej. Prognozuje się, że braki będą także w branży medyczno-opiekuńczej. W Polsce w 2023 roku przewiduje się braki w przypadku:

 • pielęgniarek i położnych w 336 powiatach (na 380 w kraju),

 • psychologów i psychoterapeutów w 329 powiatach,

 • lekarzy w 321.

W branży produkcyjnej brakować będzie elektryków, elektromechaników i elektromonterów, operatorów obrabiarek skrawających, spawaczy, ślusarzy.

W branży transportowo-spedycyjno-logistyczno-samochodowej zawody deficytowe to:

 • kierowcy autobusów,

 • kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych,

 • magazynierzy,

 • mechanicy pojazdów samochodowych.

W branży edukacyjnej obserwuje się braki dla takich zawodów jak:

 • nauczyciele praktycznej nauki zawodu,

 • nauczyciele przedmiotów zawodowych,

 • nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących,

 • nauczyciele szkół specjalnych i oddziałów integracyjnych.

Zakłada się, że deficyt nauczycieli:

 • praktycznej nauki zawodu w 2023 roku pojawi się w 258 powiatach (na 380 w kraju),

 • przedmiotów zawodowych w 254,

 • przedmiotów ogólnokształcących w 258,

 • szkół specjalnych w 219.