Konkurs plastyczny „Sporty zimowe” dla klas I–III

 Konkurs plastyczny „Sporty zimowe” dla klas I–III

CELE

Ø  Rozwijanie u dzieci zainteresowania sportami zimowymi

Ø  Rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności

Ø  Wzmacnianie wiary we własne możliwości

Ø  Rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych

Ø  Budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi

Ø  Kształtowanie i rozwój wrażliwości i wyobraźni plastycznej

Ø  Propagowanie różnych technik plastycznych

Ø  Doskonalenie warsztatu plastycznego

Ø  Prezentacja możliwości twórczych dzieci

WARUNKI KONKURSU

Ø  Format pracy – A4.

Ø  Prace należy wykonać dowolną płaską techniką: rysowanie, malowanie, collage, itp. z użyciem różnorodnych materiałów (z zastrzeżeniem wykorzystania gotowych elementów oraz techniki komputerowej).

Ø  Prace należy wykonać w klasie na zajęciach plastycznych.

Ø  Każda zgłoszona do konkursu praca bez względu na formę powinna być opatrzona metryczką zawierającą dane (pismem drukowanym): imię i nazwisko autora, klasa.

Ø  Prosimy dostarczyć pracę do 26 lutego do sali 105, 109 lub 206.

KRYTERIA OCENY PRAC

Pomysłowość, technika wykonania, staranność i estetyka, samodzielność wykonania pracy, różnorodność zastosowanych środków plastycznych.

Powodzenia!!!

Organizatorzy:

J. Dombek

C. Cywińska

M. Szczuka

E. Budniewska-Treder