Godziny zajęć i przerw obowiązujące od 17.05.2021 r.