Egzamin ósmoklasisty

Dzień

Przedmiot

Godzina rozpoczęcia

Czas trwania

16 czerwca, wtorek

język polski

9:00

120 minut

17 czerwca, środa

matematyka

9:00

100 minut

18 czerwca, czwartek

język obcy nowożytny

9:00

90 minut

  W przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, czas pracy z poszczególnymi arkuszami może zostać przedłużony:

·         o 60 minut – w przypadku języka polskiego

·         o 50 minut – w przypadku matematyki oraz

·         o 45 minut – w przypadku języka obcego nowożytnego.

 


 

Informacje dla rodziców oraz zasady dla uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty w czerwcu 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Iławie