Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Uwaga Uczniowie klas IV, V i VI

Od drugiej połowy października rusza w naszej szkole Koło Informatyczne pod nazwą Centrum Mistrzostwa Informatycznego. Szkoła realizuje projekt z Politechniką Łódzką, a prowadzącym zajęcia będzie Karol Zieliński - trener kompetencji cyfrowych. Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu, w piątki, na terenie szkoły i będą całkowicie BEZPŁATNE. Potrwają do maja 2022. Otwieramy nabór uczniów naszej szkoły do dwóch grup, razem liczących 30 osób. O przyjęciu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń. Aby zgłosić dziecko do projektu, rodzic zapoznaje się z regulaminem projektu, a następnie podpisuje Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji projektu “ Centrum Mistrzostwa Informatycznego” Zgłoszenia przyjmuje wychowawca klasy, który przekaże rodzicom chętnych uczniów wymienione dokumenty.

Koło informatyczne CMI w Szkole Podstawowej nr 3 w Iławie będzie realizowane w oparciu o Metodologię STEAM, która daje szerokie możliwości włączania uczniów w cały proces twórczy, od etapu prototypowania, poprzez realizację i prezentację efektów działań. Dzięki temu podejściu wszyscy stają się aktywnymi realizatorami programu edukacyjnego, co pobudza też większą odpowiedzialność za powierzone zadania. Realizując kolejne kroki działań będziemy włączali w proces programowania i robotyki także inne ważne aspekty takie jak kompetencje cyfrowe, bezpieczne korzystanie z narzędzi cyfrowych. W cyklu 24 spotkań będziemy skupiali się na zagadnieniach algorytmiki i programowania, w połączeniu z innymi dziedzinami. W celu realizacji działań każdy uczestnik dostanie dostęp do profesjonalnej platformy szkoleniowej a także materiałów przygotowanych przez najważniejsze ośrodki naukowe w Polsce (partner wiodący: Politechnika Łódzka). Koło CMI to również okazja do rywalizacji z innymi uczestnikami z całej Polski, zostaną przygotowane specjalne wyzwania oraz możliwość uczestniczenia w Lidze i Mistrzostwach Informatycznych na szczeblu lokalnym i ogólnokrajowym. To również szansa na zdobycie cennych nagród. Realizacja koła obejmuje 48h lekcyjnych w cyklu 24 spotkań (1x 1,5h)

Czytaj więcej: Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Szczepienia uczniów od 12 roku życia - materiały informacyjne

Szanowni Państwo 

w ramach przygotowań do tygodnia informacyjnego w szkołach i placówkach przekazujemy Państwu materiał dotyczący szczepień opracowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.

Materiały adresowane są do nauczycieli, rodziców i uczniów.

Film edukacyjny dla uczniów klas IV-VIII : https://www.youtube.com/watch?v=G7FHQgzgMH8

Zachęcamy Państwa do śledzenia strony internetowej MEiN - "Bezpieczny powrót do szkoły", w której znajdą Państwo wszystkie najważniejsze informacje związane z bezpieczną organizacją roku szkolnego 2021/2022.

Link do strony: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/bezpieczny-powrot-do-szkoly

 

Inauguracja roku szkolnego 2021/22

 

1 września wszyscy uczniowie oraz nauczyciele przywitali nowy rok szkolny 2021/2022.

Podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego pani dyrektor Grażyna Stolarska oraz pani wicedyrektor Jolanta Chalińska powitały uczniów, którzy po wakacjach wrócili do murów szkoły, aby kontynuować swoją podróż po krainie wiedzy. Szerokim uśmiechem powitaliśmy także naszych pierwszoklasistów, dla których 1 września był szczególnym dniem – dniem, w którym rozpoczęli nowy, ważny i wspaniały rozdział ich życia. Pani Dyrektor życzyła wszystkim naszym uczniom, by czas nauki był czasem poszerzania wiedzy, realizowania własnych pasji oraz ambicji, a każde z założonych marzeń spełniało się. „Gdy uczeń osiąga coś dzięki nauczycielowi, nauczyciel również się czegoś uczy” - w tym roku szkolnym uczmy się od siebie nawzajem i wspólnie osiągajmy bliskie nam cele, rozwijajmy swoje umiejętności i kierujmy się w życiu właściwymi zasadami, by z satysfakcją w czerwcu odebrać świadectwo swojej ciężkiej pracy.

 

ZOBACZ ZDJĘCIA

Zapraszamy do pierwszej klasy

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi

im Polskich Olimpijczyków w Iławie informuje,

że od 6 kwietnia  2021 r.
rozpoczyna się postępowanie rekrutacyjne do klasy pierwszej

na rok szkolny 2021/2022

 

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce  REKRUTACJA 2021/2022 

Wyniki konkursu - „Moje ulubione zabawy zimowe”

 

Wyniki  konkursu plastycznego uczniów klas I 

pt. „Moje ulubione zabawy zimowe”  

 

I miejsce

Maja Kowalewska kl.Ic

Marcel Sdun kl.Ia

Iga Wojdala kl. Ib

II miejsce

Hubert Cieśliński kl.Ib

Bartosz Bytner kl. Ib

Paula Drożdżyńska kl. Ib

III miejsce

Nadia Świerczyńska kl. Id

Gabrysia Szczepańska kl. Ia

Oliwier Treder kl.Id

  

 Jury w składzie : z-ca dyr. Jolanta Chalińska, Katarzyna Więckiewicz i Grażyna Ziomek brało pod uwagę zgodność pracy z tematem, pomysłowość, estetykę  oraz samodzielność wykonania pracy.

 

Nasza szkoła bierze udział w projekcie Fundacji Pho3nix

Nauka zdalna się przedłuża, ale my się nie poddajemy i nie próżnujemy J. Nasza szkoła bierze udział w projekcie Fundacji Pho3nix, który ma za zadanie aktywizować uczniów i pomóc im pozostać w ruchu, nawet będąc w domu. Wiemy jak ważny jest ruch dla naszego zdrowia i dobrego samopoczucia, dlatego taki projekt jest świetnym rozwiązaniem na dzisiejsze czasy.

Pierwszym zadaniem w tym projekcie było napisanie fraszki olimpijskiej, która ma zagrzewać naszych wspaniałych sportowców do walki.

Efekty naszej pracy możecie oglądać poniżej, ale nie udało by się to gdyby nie nasze wspaniałe dzieciaki i Panie z klas 1-3. Podziękowania dla Magdaleny Szczuki, Eweliny Budniewskiej-Treder kl. 2a, Cecyli Cywińskiej kl. 2b, Ani Barbarskiej kl. 3d, Joanny Dombek kl. 2c, Iwony Chodakowskiej oraz Karoliny Kasak kl. 3c

Przepraszamy za jakość dźwięku, ale staraliśmy się jak mogliśmyJ

Zapraszamy do oglądania!

 

 

Nauczyciele wychowania fizycznego

Doradca metodyczny w zakresie języka polskiego

DORADCA METODYCZNY

w zakresie języka polskiego

mgr Edyta Meredyk-Szczesiak

DYŻUR W SZKOLE

SZKOŁA:  Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi

                   im. Polskich Olimpijczyków w Iławie

 ADRES: ul. Niepodległości 11A, 14-200Iława

 DZIEŃ: wtorek

 GODZINY: 7:50 – 11:20

 NR GABINETU: 007, parter

 

DYŻUR W W-MODN W ELBLĄGU

 

3. WTOREK MIESIĄCA

GODZINY: 10:00 – 13:20

GABINET: 245

 

 

 

Bo w bajkach ukryta jest prawda…

Bajki są skarbnicą mądrości. To w nich możemy znaleźć prawdę o człowieku, jego słabościach, obłudzie i fałszu. To panorama ludzkich charakterów. Uczniowie klasy VIa oraz klasy VIc omawiali wybrane bajki Ignacego Krasickiego. Na podstawie tych króciutkich utworów nagrali filmiki zrealizowane metodą poklatkową. To pracy wykorzystali prostą w obsłudze aplikację Stop Motion Studio. Warto zobaczyć efekt ich działań i zastanowić się przez chwilę, co kryje się pod maską bajkowych zwierząt. Oto tytuły bajek: „Rybka mała i szczupak”, „Kruk i lis”, „Szczur i kot”.

Czytaj więcej: Bo w bajkach ukryta jest prawda…

POMOC  PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

             Z uwagi na trudną sytuację społeczną spowodowaną stanem epidemiologicznym w Polsce do Państwa dyspozycji pozostają pedagodzy szkolni. Kontakt z pedagogami możliwy jest poprzez dziennik elektroniczny lub telefonicznie pod numerem: 89 648 50 71

p. Agnieszka Jakubowska, p. Anna Melka

 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 15:00

____________________________________________________________________________

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Podstawy prawne:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2017 poz. 1591);

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkoła i placówkach (Dz. U. 2017 poz. 1643).

Komu udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna?

 • uczniom;

 • rodzicom;

 • nauczycielom.

Objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną wynika w szczególności z:

 • z niepełnosprawności;

 • z niedostosowania społecznego;

 • z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

 • z zaburzeń zachowania lub emocji;

 • ze szczególnych uzdolnień;

 • ze specyficznych trudności w uczeniu się;

 • z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;

 • z choroby przewlekłej;

 • z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

 • z niepowodzeń edukacyjnych;

 • z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

 • z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy m. in.:

 • ucznia;

 • rodziców ucznia;

 • dyrektora;

 • nauczyciela lub specjalisty, który prowadzi zajęcia z uczniem;

 • poradni psychologiczno-pedagogicznej;

 • pracownika socjalnego;

 • asystenta rodziny;

 • kuratora sądowego.

W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana na bieżąco w trakcie pracy z uczniem oraz poprzez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów np.:

 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze;

 • zajęcia rewalidacyjne;

 • zajęcia specjalistyczne: logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;

 • zajęcia sportowe;

 • zajęcia taneczne;

 • zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

 • zindywidualizowana ścieżka kształcenia;

 • porady i konsultacje.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega w szczególności na:

 • rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia;

 • rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole

 • wspieraniu potencjału rozwojowego ucznia i stwarzaniu warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym;

 • wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych;

 • rozwijaniu umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom.

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

 


ZACHĘCAMY TAKŻE PAŃSTWA DO SKORZYSTANIA Z POMOCY

INNYCH INSTYTUCJI JEŚLI ZACHODZI TAKA KONIECZNOŚĆ 

         W związku z zaistniałą sytuacją, funkcjonujący w Ośrodku Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie Punkt Konsultacyjno – Informacyjny zmienia formę pracy na konsultacje telefoniczne.

Dzwoniąc do Ośrodka na numer 89 649 92 00 lub 609 410 150 uzyskacie Państwo wskazówki i informacje na temat telefonicznej konsultacji ze specjalistami z Ośrodka w zakresie pomocy psychologicznej, poradnictwa rodzinnego i wychowawczego, poradnictwa prawnego, poradnictwa w sytuacji przemocy, uzależnienia w rodzinie, kryzysu w rodzinie.

http://osrodek.ilawa.pl/index.php/pl/

Polskie Towarzystwo Psychologiczne oddział w Olsztynie oraz Konsultant Wojewódzki w dziedzinie psychologii klinicznej informują o działaniu telefonicznej pomocy psychologicznej.

Jeśli odczuwasz taką potrzebę zadzwoń:

730 822 320

Telefon jest dostępny w godzinach

09.00 - 21.00

Do Twojej dyspozycji są wykwalifikowani psychologowie, interwenci kryzysowi, specjaliści psychologii klinicznej, psychoterapeuci.

Inf. znajduje się na stronie: 

https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/telefoniczna-pomoc-psychologiczna

 


Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

https://116111.pl/napisz

116 111


TELEFON DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI

800 100 100


FUNDACJA  ITAKA

https://www.gov.pl/web/edukacja/800-080-222--rusza-calodobowa-bezplatna-infolinia-dla-dzieci-mlodziezy-rodzicow-i-pedagogow


Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

„NIEBIESKA LINIA"

800 120 002

http://niebieskalinia.org/


Ponadto przypominamy o instytucjach wspierających  rodziny w naszym mieście:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Grunwaldzka 6A

tel. ( 89 ) 648 – 41 – 24

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

ul. Andersa 3 A

tel. ( 89 ) 649 – 04 – 50

- Powiatowe Centrum Rozwoju i Edukacji

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

ul. Kopernika 8A

tel. ( 89 ) 649 – 24 - 35