Kangur matematyczny 2020.

W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach

Komitet Organizacyjny Konkursu Kangur Matematyczny

podjął decyzję o przeniesieniu zawodów na dzień 16.04 br.

 

 Konkurs "Kangur matematyczny" odbędzie się w sali 008 oraz 009 o godzinie 8.00.

Zapamietaj!

a) niedozwolone jest korzystanie z kalkulatorów i technicznych środków łączności,

b) nie wolno używać korektora (powoduje uszkodzenie skanera),

c) kartę odpowiedzi należy wypełniać kolorem czarnym lub niebieskim,

d) karty nie wolno zginać, miąć, umieszczać na niej nieuprawnionych napisów i innych znaków,

e) w odpowiedzi do każdego zadania należy zaznaczyć co najwyżej jedno kółko, nie ma możliwości zmiany zaznaczonej odpowiedzi,

f) poprawne wypełnienie karty jest elementem konkursu! 

Aktualny wzór karty odpowiedzi