Kangur Matematyczny 2023

16 marca 2023 r. o godzinie 9.00 po raz trzydziesty drugi na Warmii i Mazurach odbędzie się Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

                Konkurs będzie przeprowadzony w grupach wiekowych:

         Żaczek        - klasy 2. szkół podstawowych

         Maluch        - klasy 3. i 4. szkół podstawowych

         Beniamin    - klasy 5. i 6. szkół podstawowych

         Kadet           - klasy 7. i 8. szkół podstawowych

Konkurs jest imprezą samofinansująca się, stąd konieczność odpłatności za udział w tych matematycznych zawodach.

Prawo uczestnictwa mają uczniowie, za których udział w konkursie wpłacono po 14 zł (tzw. wpisowe).

Zebrane w ten sposób fundusze przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacyjnych oraz przede wszystkim na nagrody. Rodzaj nagród zależy od liczby uczestników i sponsorów.

Każdy uczeń zgłoszony do konkursu otrzyma w prezencie otrzyma układankę przestrzenną w postaci ostrosłupa ściętego albo inny wariant układanki przestrzennej.

Wpłat można dokonywać do 13.01.2023 do nauczyciela matematyki (klasy 4-8) lub wychowawcy (klasy 2-3)

Zadania konkursowe