WYNIKI KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO „MISTRZ ORTOGRAFII” KLAS III

 Dnia 12 maja 2021r. odbył się w naszej szkole Konkurs Ortograficzny „Mistrz ortografii” klas III. Wzięło w nim udział 12 uczniów, po troje z każdej klasy.

Cele konkursu:

  • podniesienie poziomu kompetencji ortograficznych
  • wyrabianie nawyku stosowania reguł ortograficznych
  • motywowanie uczniów do doskonalenia własnych umiejętności w zakresie ortografii i osiągania sukcesów od najmłodszych lat
  • oswajanie dzieci z samodzielnym radzeniem sobie w sytuacjach trudnych ( konkurs, test, sprawdzian)
  • wyłonienie Mistrza Ortografii klas III

Wyniki konkursu:

I miejsce, „Mistrz Ortografii” klas III – Aniela Zielińska- kl. III b

II miejsce – Zofia Zakrzewska - kl. III d

III miejsce – Alicja Lewandowska - kl. III c

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Organizatorzy : Anna Barbarska Iwona Chodakowska