Podręczniki do religii

PODRĘCZNIKI  DO RELIGII

ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Kl. I      „Bóg jest naszym Ojcem” (podręcznik z ćwiczeniami)

Kl. II    „Kochamy Pana Jezusa” (podręcznik + ćwiczenie)

Kl. III  „Przyjmujemy Pana Jezusa” (podręcznik + ćwiczenie)

Kl. IV  „Słuchamy Pana Boga” (tylko podręcznik)

Kl. V „Jezus dla człowieka” (tylko podręcznik)

Kl. VI „W Kościele umacniamy wiarę” (tylko podręcznik)

Autorzy: Tadeusz Panuś, Andrzej Kielian, Adam Berski

Wydawnictwo św. Stanisława

Kl. VII „Spotykamy się z żywym słowem” (tylko podręcznik)

Kl. VIII „Żyjemy w miłości Boga” (tylko podręcznik)

Autorzy: Tadeusz Panuś, Renata Chrzanowska, Monika Lewicka

Wydawnictwo św. Stanisława

List Dyrektora Szkoły

Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie!

 

Drodzy uczniowie!

 

Przed nami  rok szkolny 2021/ 2022, na którego rozpoczęcie bardzo czekamy. Żywię głęboką nadzieję, podobnie jak całe grono pedagogiczne, iż będzie to czas spokoju, powrotu do nauki w trybie stacjonarnym , której wszyscy potrzebujemy. Najcenniejszy jest dla nas bowiem kontakt bezpośredni, nauka na żywo-podczas, której tworzą się prawdziwe relacje.

Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy zobowiązani nadal przestrzegać zasady higieny i procedury ograniczające ryzyko zarażenia się koronawirusem.

W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEiN, GIS i MZ jako Dyrektor szkoły odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszych uczniów, wdrożyłam wiele procedur postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych.

Wszystkie zostały umieszczone na stronie www.sp3.ilawa.pl i bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i ich ścisłe przestrzeganie. Zostały one również umieszczone w e-dzienniku w zakładce „Ogłoszenia”.

W nowym roku szkolnym obowiązują dotychczasowe procedury dotyczące rejestru wejść osób dorosłych na teren placówki.

Uczniowie nie korzystają z telefonów komórkowych, poza wyjątkowymi sytuacjami, w których istnieje potrzeba skontaktowania się z rodzicem lub opiekunem.

Rok szkolny 2021/2022 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku szkolnym i na obiektach należących do placówki.

Uczniowie będą korzystać z kilku wejść do szkoły, a  zajęcia większości  klas będą odbywać się w jednej sali lekcyjnej. Ze wzgl. na warunki lokalowe, część uczniów będzie "wędrować" między klasami, ale postaramy się, aby było to jak najmniej uciążliwe.

 

Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby zapoznać się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi Państwa, a przede wszystkim uczniów:

 

1. Do szkoły przychodzą tylko uczniowie zdrowi - bez objawów przeziębienia i bez temperatury. Uczniowie z objawami przeziębienia lub temperaturą są odsyłani do domu zgodnie z Procedurą  postępowania z uczniem, u którego występują objawy, które mogą sugerować zakażenie COVID 19.

2, Każdy uczeń wchodzi i wychodzi z placówki wyznaczonym wejściem i wyjściem.
Rodzice i opiekunowie , zgodnie z obowiązującymi procedurami, nie wchodzą na teren placówki.

Wyjątek stanowią:
- rodzice i opiekunowie uczniów niepełnosprawnych –obowiązuje wówczas wejście główne
- rodzice i opiekunowie uczniów klas I w I półroczu

Czytaj więcej: List Dyrektora Szkoły

Zakończenie roku szkolnego klas VIII

 

Wszystko ma swój czas… szkoła podstawowa jest etapem na drodze życia.

Taki etap zamknęliśmy jako szkolna społeczność 25 czerwca 2021 roku.

Spod skrzydeł iławskiej Trójki wyszło 72 uczniów… .

Dla przypomnienia klasa 8a składała się z 18 osób, wychowawcą była pani Edyta Komsta, a nauczycielem współorganizującym proces nauki była pani Danuta Wagner.

Klasę 8c ukończyło 27 uczniów pod opieką pani Justyny Łęgowskiej, a klasę 8d również 27 uczniów, których wychowawcą był pan Marek Słupski.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego dla klas 8 była w tym roku wyjątkowa z wielu powodów. Przeżyliśmy wiele podniosłych i wzruszających chwil.

 

Czytaj więcej: Zakończenie roku szkolnego klas VIII

Zakończenie roku szkolnego klas I-VII

 

W piątek 25 czerwca 2021 roku zakończył się wyjątkowy rok szkolny. Wyjątkowy, bowiem zdominowany przez pandemię, większości kojarzący się z nauczaniem zdalnym.
Rok szkolny, który wymagał od nas wszystkich dostosowania się do nieoczekiwanej rzeczywistości. 
Obchody związane z zakończeniem roku szkolnego 2020/2021 odbywały się w hali widowiskowo-sportowej. Poszczególne klasy miały okazję osobiście pożegnać się w miłej i serdecznej atmosferze w otoczeniu nauczycieli, kolegów, koleżanek, rodziców i najbliższych. O godz. 8.00- klasy VII, o 9.00- klasy VI, o 10.00- klasy V- IV,  o godz. 11.00- klasy II-III, a o godz. 12.00 klasy I.

Uroczystości prowadzili nauczyciele:

Czytaj więcej: Zakończenie roku szkolnego klas I-VII

PODSUMOWANIE EGZAMINÓW KLAS 8 W ROKU SZKOLNYM 2020/ 2021

W tym roku szkolnym egzaminy klas 8 odbyły się w dniach 25-27.05.21 r.

Przystąpiło do nich 71 uczniów z trzech zespołów klasowych.

Wczoraj zostały opublikowane wyniki, na które wszyscy zawsze bardzo czekamy.

Pomimo trudnego roku, nauki zdalnej, możemy być zadowoleni z naszych ósmoklasistów, jednocześnie mając świadomość, że są przedmioty, które wymagają ciągłej pracy i dopracowania w kolejnych latach.

Egzamin z języka polskiego: średni wynik naszej szkoły to 49% - średnia kraju 60%.

Egzamin ten, okazał się więc dość trudny dla naszych uczniów, a uzyskany wynik określa się na poziomie średnim.

Czytaj więcej: PODSUMOWANIE EGZAMINÓW KLAS 8 W ROKU SZKOLNYM 2020/ 2021

Podkategorie