Uwaga!!! Rekrutacja uzupełniająca do klasy sportowej

Drodzy rodzice i opiekunowie

Procedura składania zgłoszeń do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły oraz wniosków w uzupełniającym postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca w iławskich szkołach podstawowych rozpocznie się 03 czerwca 2024 r. o godz. 9:00, a skończy 07 czerwca 2024 r. o godz. 15:00. Odpowiednie formularze dostępne będą na stronie internetowej:

https://nabordoprzedszkola.pl/ilawa-szkoly.

Żeby zarejestrować się w systemie rodzic lub opiekun prawny będzie musiał posiadać adres e-mail oraz znać numer PESEL zgłaszanego dziecka.

W procesie zgłaszania i rekrutacji będą brały udział tylko te dzieci, dla których odpowiedni formularz zostanie:

  • wypełniony w wersji elektronicznej,

  • wydrukowany,

  • podpisany przez obojga rodziców/opiekunów prawnych,

  • dostarczony do szkoły pierwszego wyboru. 

Takie zgłoszenia oraz wnioski będą automatycznie rejestrowane w systemie rekrutacyjnym. Do wniosku dołącza się odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnianie wyszczególnionych kryteriów. Ich skan można będzie załączyć w momencie wypełniania wniosku. Oryginały dokumentów należy okazać w szkole pierwszego wyboru. 

W sytuacji braku możliwości dostępu do systemu rekrutacyjnego oraz wydrukowania wniosku, szkoła stworzy możliwość dopełnienia formalności w siedzibie placówki.

Kolejność składania wniosków nie ma żadnego wpływu na wyniki rekrutacji. 

Zgłoszeń do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły należy dokonać zgodnie z Uchwałą nr VIII/82/19 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Iława oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku – załącznik nr 1

Wnioski rodziców dzieci mieszkających poza obwodem szkoły będą rozpatrywane w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w miarę dostępności wolnych miejsc w szkole. W powyższych postępowaniach są brane pod uwagę kryteria określone w Uchwale nr XXXVII/318/17 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Iława, ich punktowania oraz dokumentowania, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły – załącznik nr 2

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Iławie w roku szkolnym 2024/2025 w ramach rekrutacji uzupełniającej przeprowadzi nabór tylko do oddziału klasy pierwszej sportowej o profilu pływackim. Test sprawnościowy odbędzie się 11 czerwca.


Szczegółowe informacje na temat składania zgłoszeń, wniosków i postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w każdej iławskiej szkole podstawowej. Informacje dotyczące funkcjonowania danej placówki można uzyskać bezpośrednio w szkole lub na jej stronie internetowej. 


W razie pytań prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły pierwszego wyboru.


W przypadku problemów związanych ze złożeniem wniosku, prosimy o kontakt mailowy
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Harmonogram czynności składania wniosków w postępowaniu uzupełniającym (w sytuacji posiadania wolnych miejsc w placówkach) w roku szkolnym 2024/2025 do szkół podstawowych, dla których Gmina Miejska Iława jest organem prowadzącym:

  1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym: 03.06.2024 r. – 07.06.2024 r.

  2. Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej przez komisję rekrutacyjną w postępowaniu uzupełniającym: 10.06.2024 r. – 12.06.2024 r.

  3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym: 14.06.2024 r.

  4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym: 17.06.2024 r.