ORGANIZACJA PRACY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W IŁAWIE

Od poniedziałku, 18 stycznia br. uczniowie klas I-III wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym.  Uczniowie klas IV-VIII  nadal będą się uczyć zdalnie, poza wyjątkami dotyczącymi uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych z klas integracyjnych, którzy również wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym. Od poniedziałku będzie organizowana opieka dla uczniów klas I – III w świetlicy szkolnej oraz uruchamiamy stołówkę szkolną.

Nauka w klasach I-III szkół podstawowych

W okresie od 18 do 31 stycznia 2021 r. nauka w klasach I-III szkoły podstawowej będzie odbywała się stacjonarnie. Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom, opracowano kolejne wytyczne MEiN, MZ i GIS w sprawie reżimu sanitarnego dla tych klas. Obowiązują procedury bezpieczeństwa opracowane w sierpniu  oraz zasady, które zostały zamieszczone w załączniku nr 1 do zarządzenia 28/2020  dyrektora szkoły. Wszystkie procedury zostały zamieszczone w e-dzienniku Librus. Ponadto na podstawie nowych wytycznych dokonaliśmy zmian w funkcjonowaniu uczniów. Szczegółowe informacje otrzymacie Państwo od wychowawców przez e- dziennik.

Czytaj więcej: ORGANIZACJA PRACY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W IŁAWIE

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2021

Witajcie!
Wielkimi krokami zbliża się 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku odbędzie się 31 stycznia. Nasza szkoła, podobnie jak w poprzednim roku, swoimi działaniami chce wesprzeć Orkiestrę Jurka Owsiaka. Ten finał będzie inny, jak cały poprzedni rok. Ale nie chcemy rezygnować z naszego zaangażowania.  

W zeszłym roku udało nam się spotkać przy stole, podczas Drugiego Śniadania w Trójce.

W tym roku z wiadomych względów, nie jest to możliwe. Ale mamy pomysł na inne formy działania.
Pierwszą  z nich jest jest założenie naszej szkolnej e-skarbonki, do której nasza trójkowa społeczność może wrzucić swój grosik. Od dziś uruchamiamy naszą zbiórkę.
Link do niej:

https://eskarbonka.wosp.org.pl/jk3mwb

Wpłacać mogą nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice uczniów, nasi absolwenci, jak także każda inna osoba, niezwiązana ze szkołą, która ma ochotę wesprzeć WOŚP.
Poza e-skarbonką, mamy zamiar zaangażować się poprzez udział 31 stycznia w wydarzeniach, które będą miały miejsce na terenie Iławy. Jako szkoła mająca za patrona Polskich Olimpijczyków chcemy spędzić ten dzień na sportowo. O wszystkich wydarzeniach będziemy informować na bieżąco.

Z pozdrowieniami,
Dyrekcja Szkoły

X ŚDTM – na sportowo

W piątek 02.10.2020 roku nasza szkoła obchodziła X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Akcję uroczyście otworzyła wicedyrektor Katarzyna Grabkowska, która jako pierwsza pomyślnie zdała egzamin. W tygodniu poprzedzającym obchody wychowawcy klas III wyłonili Mistrzów Tabliczki Mnożenia:

- w klasie IIIa: Patrycja Czołba, Weronika Wojtal, Filip Borowski

- w klasie IIIb: Anna Wróblewska, Alicja Jankowska, Marcel Markowski

- w klasie IIIc: Wiktoria Figurska, Alicja Waliszewska, Kornel Roguszczak

- w klasie IIId: Filip Trautner, Zofia Zakrzewska, Miłosz Szczęsny

W ramach X ŚDTM odbył się konkurs plastyczny, który był podzielony na kategorie wiekowe.  I tak wśród klas:

Czytaj więcej: X ŚDTM – na sportowo

Podkategorie