WITAMY W ODMIENIONEJ ŚWIETLICY.

 

Witamy w świetlicy po wakacjach z nowym zmienionym składem: p. Maja Marciniak - kierownik , p. Iwona Chodakowska , p. Marzena Mozarczyk, p. Dominika Prabucka. Inicjatorka zmian - p. Iwona Chodakowska dziękuje za pomoc i zaangażowanie, szczególnie p. Monice Krzywkowskiej, p. Wiesławie Klimek oraz Radzie Rodziców. Za pomoc dziękuję również pozostałym paniom że świetlicy oraz p. Andrzejowi Wyckiemu i p. Stanisławowi Łukaszewskiemu.