Uroczystość zakończenia klas VIII - 23.06.2022 r.

 

Życie składa się z powitań i pożegnań. Te pierwsze zapowiadają coś nowego, pożegnania uświadamiają nam, że coś się kończy. Nadszedł dzień, kiedy przyszło nam się pożegnać. Minęło 8 lat odkąd wstąpiliście w mury tej szkoły. Szkoły, w której przeżywaliście radość pierwszych sukcesów, gorycz porażek, pierwsze miłości, przyjaźnie i konflikty. Każdy z Was zostawi tu cząstkę siebie. Pragniemy, aby ostatnie chwile pozostały w pamięci nas wszystkich…” -takimi słowy rozpoczęła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2021/ 2022 dla klas ósmych.

Prowadzący wydarzenie pani Marta Projs oraz pan Michał Maśkiewicz, rozpoczęli od przywitania zaproszonych gości: uczniów i rodziców klas VIII, panią Dorotę Kamińską - wiceburmistrz Iławy oraz panią Dorotę Michalewską -przedstawiciela Trójkowej Rady Rodziców, dyrekcję oraz grono pedagogiczne.

Po przywitaniu gości Dyrektor Szkoły - pani Grażyna Stolarska - jak co roku, wypowiedziała słowa: „Poloneza czas zacząć.”

Wszyscy zebrani na hali widowiskowo-sportowej, mieliśmy okazję obejrzeć przepiękny, wzruszający występ taneczny naszych ósmoklasistów, przygotowany przez panią Annę Sendzik.

Po polonezie głos zabrali dyrektor szkoły oraz zaproszeni goście: Pani Dorota Kamińska i Pani Dorota Michalewska, które w ciepłych słowach zwróciły się do uczniów, rodziców oraz grona pedagogicznego, podsumowując tak ważny moment, jakim jest „wypuszczenie” w świat kolejnych absolwentów Trójki.

Ważnym, symbolicznym momentem było przekazanie sztandaru szkoły, nowemu pocztowi. W skład pocztu ustępującego wchodzili: Norbert Nawrocki z klasy 8a, Olga Gołaszewska z klasy 8e, Gabriela Grzywacz z klasy 8e, Filip Słomiany z klasy 8c, Kinga Jasińska z klasy 8a, Kornelia Woźnowska z klasy 8c.Ich rolę pełnić będą: Jędrzej Zieliński z klasy 7c, Zofia Wiatrak z klasy 7b, Oliwia Kuczmarska z klasy 7c, Alodiusz Dembowski z klasy 7b, Alicja Maciejko z klasy 7c, Alicja Kotlenga z klasy 7e.

Kolejnym istotnym i podniosłym momentem uroczystości była prezentacja przedstawiająca skrót najważniejszych wydarzeń z życia każdej z VIII klas, co istotne przygotowana przez samych uczniów, opatrzona humorem i wesołym komentarzem.

Po prezentacji Dyrektor Szkoły każdemu z wyróżnionych uczniów oraz rodzicom pogratulowała sukcesów, życząc pięknych sukcesów w kolejnym etapie edukacji.

Podczas czwartkowej uroczystości pożegnaliśmy panią Jolantę Jarocką - nauczycielkę matematyki oraz panią Annę Pielecką - nauczycielkę informatyki oraz panią Liliannę Zatoń z personelu obsługi szkoły, odchodzące na emeryturę.

W tym roku szkolnym po raz pierwszy odbył się konkurs na najlepszego nauczyciela roku 2021/2022. Uczniowie głosowali w trzech kategoriach Mistrz, Kosa i Kumpel. Korzystając z okazji, prowadzący ogłosili wyniki tego konkursu.

W kategorii Mistrz statuetkę otrzymał nauczyciel, który budzi szacunek, potrafi w ciekawy sposób dzielić się swoją ogromną wiedzą i zachęcić uczniów do pracy – pan Piotr Bryl.

W kategorii Kosa nagrodę otrzymał nauczyciel, który jest wymagający, ale jednocześnie potrafi motywować do pracy i sprawiedliwie tę pracę oceniać – pani Jadwiga Maślana.

W kategorii Kumpel nagrodę otrzymał nauczyciel, który potrafi zjednać sobie sympatię uczniów, troszcząc się o ich wyniki w nauce, ale i pocieszając i rozbawiając kiedy zajdzie potrzeba – pani Marta Projs.

Uroczystość zakończyło ślubowanie, które złożyli nasi absolwenci:

My, absolwenci - ślubujemy Ci szkoło, - strzec wiernie Twego honoru, - a dalszą pracą i nauką - rozsławiać Twoje imię. Ślubujemy Ci szkoło .”

Było wzruszająco i pięknie…

 

O oprawę muzyczną jak zwykle zadbała pani Alina Jasińska wraz z chórem szkolnym.