Pasowanie na świetliczanina

W poniedziałek, 28 października w świetlicy szkolnej odbyło się pasowanie na świetliczanina. Uroczystość rozpoczęła kierownik świetlicy – Maria Marciniak. Przywitała dyrektor szkoły Grażynę Stolarską oraz wicedyrektor Katarzynę Grabkowską i zaprosiła do obejrzenia krótkiego programu artystycznego, przygotowanego przez uczennice z klasy III.

Aby zostać przyjętym do grona świetliczan naszej szkoły, uczniowie klas I musieli przejść kilka prób: zgodnej zabawy, wiedzy, wygimnastykowania języka, znajomości regulaminu świetlicy oraz śpiewu. Po ostatniej próbie pani Maria Marciniak przeczytała tekst ślubowania, następnie pani dyrektor pasowała uczniów na świetliczan symbolicznym ołówkiem. Pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe dyplomy i udali się na słodki poczęstunek. Życzymy wszystkim samych wesołych i bogatych w doświadczenia chwil w świetlicy szkolnej i witamy w naszym gronie prawie 20 nowych świetliczan. Wiecej zdjec