Zasady funkcjonowania naszej szkoły od 9 listopada 2020 r.

 

Szanowni Państwo, 

Zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów oraz rozporządzeniem MEN od dnia 9 do 29 listopada 2020 zmieniamy tryb pracy szkoły: 

 

1) Ustala się sposób komunikowania nauczycieli z rodzicami i uczniami w celu prowadzenia nauczania zdalnego:

 

a) przez platformę Microsoft Teams (główna platforma do nauki zdalnej) – lekcje w trybie on – line, a w tym udzielanie dodatkowych wskazówek, instrukcji oraz przesyłanie przez nauczyciela pliku, dokumentu Word, PDF, linków itp.

b) przez moduł Wiadomości w dzienniku elektronicznym, który umożliwia korespondencję z uczniami i rodzicami,

c) w sytuacjach wyjątkowych przez udostępniony rodzicom numer telefonu nauczyciela.


2) Wszystkie klasy 1-3 przechodzą na nauczanie zdalne, które będzie realizowane na platformie Teams według obowiązujących planów lekcji. Czas trwania jednostki lekcyjnej będzie uzależniony od możliwości psychofizycznych dzieci (około 30 min +
15 minut nauczyciel jest do  dyspozycji uczniów : pytania, konsultacje itp.)

 
3) Nauka zdalna uczniów klas 4-8 przebiega według obowiązujących planów lekcji 
(jednostki lekcyjne z poszczególnych przedmiotów zostały skrócone, informacje przekazuje wychowawca).


4) Wychowawcy klas 8 zbiorą w swoich klasach informacje i jeśli będzie zapotrzebowanie zostaną zorganizowane konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych.

 

5) Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor szkoły organizuje  nauczanie stacjonarne.


6) Świetlica szkolna prowadzi zajęcia opiekuńcze dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19. Rodzice tych uczniów są zobowiązani do zgłaszania dzieci na każdy kolejny tydzień zajęć do wychowawcy klasy, który przekazuje listę zgłoszonych dzieci do świetlicy szkolnej.

 

Życzymy wszystkim zdrowia i spokoju w tym trudnym czasie,

Dyrekcja szkoły

„Matko, w lesie są maliny. Niechaj idą w las dziewczyny” – „Balladyna” na malinowym plakacie

Jedną z najbardziej mrocznych i tajemniczych lektur omawianych w szkole podstawowej jest „Balladyna” Juliusza Słowackiego. Fantastyczny, baśniowy świat, magiczne przedmioty i ożywiona przyroda fascynują młodych ludzi, inspirują ich do kreatywnych działań. W czwartek 22 października 2020 roku uczniowie klasy VIIc na lekcji języka polskiego stworzyli plakaty nawiązujące do romantycznego dramatu. W pracach uczniów przeważała krwawa czerwień, którą młodzi artyści uzyskali, malując obrazy sokiem z malin. Więcej zdjęć

Podkategorie