UCZNIOWSKI PROJEKT MALARSKI: IŁAWA- THOLEN

Nazwa projektu: 715 lat Iławy na płótnie – integracyjno-edukacyjna wymiana młodzieży Iława-Tholen 2020

Termin realizacji projektu: 14-19.09.2020 r.

 

Projekt jest wynikiem długoletniej współpracy w ramach partnerstwa miast: Iławy oraz niderlandzkiego Tholen i ma na celu wzmocnienie aktywizacji ich społeczności lokalnych. Przedsięwzięcie ma charakter integracyjno-edukacyjny i dotyczy wymiany młodzieży szkolnej w wieku 13-14 lat. W działania będą zaangażowane dwie placówki oświatowe: Szkoła Podstawowa nr 3z Oddziałami Integracyjnymi

 im. Polskich Olimpijczyków w Iławie oraz szkoła Calvijn z Tholen jako partner. 

 

Projekt będzie obejmował cykl warsztatów malarskich dla uczestników polskich i holenderskich, które poprzedzą wizytę młodzieży zagranicznej w Polsce. Koszt warsztatów uczniów z Tholen zostałby poniesiony przez szkołę holenderską
i zrealizowany za granicą, natomiast wydatki związane z warsztatami młodzieży polskiej zostałyby pokryte przez Urząd Miasta Iławy w ramach wkładu własnego. W czasie wizyty uczniowie z Tholen przez pięć dni będą uczestniczyć w różnych aktywnościach umożliwiających wymianę międzynarodowych doświadczeń: zajęciach integracyjno-szkoleniowych, warsztatach i plenerze malarskim, wycieczkach tematycznych do miejsc związanych z historią regionu i osadnictwem holenderskim na terenie Warmii i Mazur. Wymiana zostanie poprzedzona cyklem  zajęć warsztatowych z teorii i praktyki malarstwa impresjonistycznego, które są niezbędne do wykonania produktu finalnego projektu, tj. prac malarskich przedstawiających najbardziej charakterystyczne budowle i miejsca Iławy.

Wspólnym mianownikiem całego przedsięwzięcia jest 715- lecie założenia Iławy, które wpisuje się w cykl działań organizowanych przez włodarzy gminy
w ramach obchodów tej rocznicy.
  

Uczniowie z naszej szkoły biorący dział w projekcie to:

1.Mariusz Szałkowski- klasa 6b

2.Kornelia Woźnowska- 6c

3. Oliwia Stasiuk- 6c

4. Klara Dziedziak- 6d

5. Olga Winiewska -6 d

6. Michał Bryl-7c

7. Adrian Wojenkowski- 7c

8. Natalia Myślińska- 7c

9.Gabriela Grzywacz-6 e

10. Emilia Malinowska- 6e

 

Nauczyciele pracujący w projekcie to:

 

Maciej Makowski-język angielski

Joanna Sierzputowska- plastyka

Kamila Borkowska-język polski

Dorota Świtaj-język polski