Godziny zajęć i przerw obowiązujące od 1.09.2022 r.

Godziny zajęć lekcyjnych:

1. 8.00 – 8.45

2. 8.50 – 9.35

3. 9.45 – 10.30

4. 10.40 – 11.25

5. 11.45 – 12.30

6. 12.50 – 13.35

7. 13.55 - 14.40

8. 14.45 – 15.30

9. 15.35 – 16.20