Nauka języka polskiego jako obcego dla dziecka i dorosłego.

WMODN w Elblągu udostępnia cykl lekcji "Nauczanie języka polskiego jako obcego", które adresowane są do dorosłych i dzieci narodowości ukraińskiej. Zamieszczony materiał to samouczek języka polskiego opracowany przez metodyka języka polskiego panią Edytę Meredyk-Szczesiak i nauczycielkę języka ukraińskiego Danutę Kiszenia-Hnatiuk.

W scenkach wystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej we wsi Toprzyny. Zapraszamy do wykorzystania zamieszczonych materiałów.

Link do samouczka

Logopeda szkolny

Logopeda szkolny mgr Alina Downer

PLAN   PRACY  LOGOPEDY  W  I SEM.  ROKU  SZKOLNEGO  2022/2023:

Poniedziałek - 8.00 - 13.35

Wtorek -         12.50 - 15.25

Środa -            12.50 - 15.25

Czwartek -      8.00 - 12.30

Piątek -           8.00 - 12.30

Procedura objęcia ucznia terapią logopedyczna na terenie szkoły:

1.       Przesiewowe badanie mowy uczniów klas pierwszych na  początku września każdego nowego roku szkolnego.

2.       Przekazanie informacji o wynikach badania wychowawcom klas.

3.       Przekazanie informacji o wynikach diagnozy logopedycznej rodzicom przez wychowawców poszczególnych klas pierwszych.

4.       Zapisy na terapię logopedyczną przez rodziców zainteresowanych udziałem ich dzieci w terapii na terenie szkoły bezpośrednio u logopedy szkolnego.

5.       Ustalenie terminu zajęć .

        LOGOPEDA RADZI

 

 

 

Pedagog

Pedagog szkolny mgr Agnieszka Jakubowska

Poniedziałek:  10:30 - 13:50

Wtorek: 9:00 - 12:50

Środa: 9:00 - 12:50

Czwartek: 9:40 - 12:50   13:50 - 14:50

Piątek: 10:00 - 12:50

Pedagog specjalny mgr Anna Matyjasik

Poniedziałek: 10:30 - 14:30

Wtorek: 10:30 - 12:50

Środa: 8:00 - 8:50   10:30 - 12:30

Czwartek:   11:25 - 13:50

Piątek: 9:35 - 12:00 

Psycholog szkolny mgr Monika Dembowska

Poniedziałek:  8:00 - 15:00

Środa: 8:00 - 15:00

 

Zapraszamy do kontaktu poprzez dziennik elektroniczny lub telefonicznie pod numerem telefonu: 89 648 50 71