Logopeda szkolny

Logopeda szkolny mgr Alina Downer

PLAN   PRACY  LOGOPEDY  W  I SEM.  ROKU  SZKOLNEGO  2022/2023:

Poniedziałek - 8.00 - 14.40

Wtorek -         12.50 - 15.35

Środa -            14.45 - 15.35

Czwartek -      8.00 - 14.40

Piątek -           8.00 - 13.35

Procedura objęcia ucznia terapią logopedyczna na terenie szkoły:

1.       Przesiewowe badanie mowy uczniów klas pierwszych na  początku września każdego nowego roku szkolnego.

2.       Przekazanie informacji o wynikach badania wychowawcom klas.

3.       Przekazanie informacji o wynikach diagnozy logopedycznej rodzicom przez wychowawców poszczególnych klas pierwszych.

4.       Zapisy na terapię logopedyczną przez rodziców zainteresowanych udziałem ich dzieci w terapii na terenie szkoły bezpośrednio u logopedy szkolnego.

5.       Ustalenie terminu zajęć .

        LOGOPEDA RADZI

 

 

 

Pedagog szkolny

Pedagog szkolny mgr Agnieszka Jakubowska

Poniedziałek: 9:00 - 9:45  10:30 - 13:45

Wtorek: 8:50 - 12:50

Środa: 9:40 - 11:40  12:30 - 14:30

Czwartek: 10:30 - 14:30

Piątek: 10:30 - 14:30

Pedagog szkolny mgr Anna Melka

Poniedziałek: 11:00 - 15:00

Wtorek: 11:00 - 15:00

Środa: 9:00 - 10:40  11:25 - 13:15

Czwartek 9:00 - 12:30

Piątek: 8:45 - 12:15

 

Zapraszamy do kontaktu poprzez dziennik elektroniczny lub telefonicznie pod numerem telefonu: 89 648 50 71

 

ważne dokumenty:

Jak być bezpiecznym w świecie wirtualnym?