Pielęgniarka szkolna

 

Pielęgniarka szkolna, Maria Gawrońska przyjmuje w szkole codziennie w godzinach od 8.00 do 14.00.
Pielęgniarka szkolna planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgnacyjną nad uczniami na terenie naszej szkoły.

Zakres czynności pielęgniarki szkolnej obejmuje w szczególności:

 

  • wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych,
  • organizowanie profilaktycznych badań lekarskich,
  • czynne poradnictwo w zakresie opieki pielęgniarskiej,
  • udział w planowaniu, realizacji i ocenie szkolnego programu edukacji zdrowotnej oraz podejmowanieninnych działań w zakresie promocji zdrowia,
  • udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów, zatruć,
  • prowadzenie dokumentacji medycznej uczniów,
  • prowadzenie fluoryzacji